28. februar 2023: Generalforsamling

Politihistorisk Forening afholder generalforsamling tirsdag den 28. februar 2023 kl. 17.30, Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg – indgang via receptionen i stueetagen.