27. februar 2018: Generalforsamling

Politihistorisk Forening afholder generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 15.00 hos PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø