Dansk efterretningshistorie 1914-1945

Politihistorisk Forenings medlemmer tilbydes gratis adgang til et arrangement, som Militærhistorisk Kommission afholder om dansk efterretningshistorie 1914-1945 mandag den 19. november 2018 kl. 14.00 -18.00 i Auditoriet på Forsvarets Sprogskole; Svanemøllen Kaserne – bygning 75

Militærhistorisk Kommission har de seneste år arrangeret en række seminarer om dansk efterretningshistorie. Dette seminar har et dobbelt formål. For det første er det en præsentation af resultaterne af fem større individuelle forskningsprojekter med mulighed for en frugtbar diskussion af de enkelte oplæg hver især. For det andet bliver perioden 1914-1945 ofte anskuet som ét sammenhængende forløb med en høj grad af kontinuitet i den internationale politik. Om det også var tilfældet i efterretningshistorien, vil seminaret forhåbentlig gøre deltagerne klogere på

Program

1400 – 1410: Velkomst v/ museumsinspektør Kristian Bruhn
1410 – 1440: Spionage og kontraspionage i Danmark under 1. verdenskrig v/ Kristian Bruhn
1440 – 1510: Dansk-fransk efterretningssamarbejde i 1920.erne, pens. brigadegeneral Michael Clemmesen
1510 – 1525: Pause
1525 – 1555: Russisk spionage i Danmark i Mellemkrigstiden, pens. lektor Niels Erik Rosenfeldt
1555 – 1625: Den danske militære E-tjeneste 1940 – 45, ph.d. Trine Engholm Michelsen
1625 – 1640: Pause
1640 – 1710: Dansk politis kontraefterretningsvirksomhed 1940 – 45, professor Henrik Stevnsborg
1710 – 1800: Diskussion og afrunding

Deltagelsen er gratis for kommissionens medlemmer, ansatte på Forsvarsakademiet og studerende (med studiekort) samt for Politihistorisk Forenings medlemmer.

Tilmelding;
Politihistorisk Forening betaler adgangen for medlemmer af foreningen under den forudsætning, at man senest fredag den 16. november tilmelder sig til Hans Bundesen på mail; .