Info til medlemmer 2017


Medemsarrangement: Privat efterforskning

Politihistorisk Forening har netop mandag den 6. november 2017 afholdt et foredrag for medlemmer og andre interesserede om Privat efterforskning, hvor Trine Thygesen Vendius, ph.d., cand. jur. og cand.scient.pol. – og forfatter til forskningsprojektet ”Privat efterforskning, overvågning og detektivarbejde i en gråzone” holdt et oplæg for knap 50 fremmødte.
Læs mere om arrangementet her >>


Oktober 2017: Sensommer-hilsen til medlemmer

Læs sensommer-hilsen til medlemmer fra bestyrelsen her >>


Oktober 2017: Nyt mindesmærke for politifolk dræbt i tjeneste

Formand Hans Bundesen var med til indvielsen af politiets mindested og skulpturen “Stilhed”. Skulpturen, som skal stå til minde om de politifolk, der er dræbt i tjeneste, er skabt af Christian Lemmerz. Til mindestedet hører også digtet “Træerne vokser ikke ind i himlen” af Søren Ulrik Thomsen:

“Træerne vokser ikke ind i himlen.
Men de vokser ud i luften, som vi ånder,
og ned i jorden til de døde,
som vi savner. Og det er alt nok.”

Mindested for dræbte i politiets tjeneste er et længe næret ønske – også fra Politihistorisk Forening. Et resultat som foreningen hilser med tilfredshed, idet mindestedet på en respektfuld måde ærer mindet om de dræbte i politiets tjeneste.

På billedet ses Politihistorisk Forenings, Politiforbundets, Justitsministeriets og Rigspolitiets krans ved bænken med politikasket under marmorpladen med navne på de dræbte i politiets tjeneste siden 1945.


September 2017: Vi mindes

Den 19 september deltog formand Hans Bundesen og tidl. formand Povl Rasmussen i mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken. Formand for Neuengammeforeningen, Helle Vibeke Sørensen, holdt en holdt en fin og minderig tale med historiske perspektiver og fakta.
Læs talen her (pdf) >>

Mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken

Mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken

Mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken

Bestyrelsesmøde juni 2017

Bestyrelsen holder møde! Her blev bl.a. drøftet administrative forhold, medlemsudviklingen, ny procedurer for foredrages virksomhed, genoptrykning af foreningens pjece med konsekvensrettelser, emner til medlemsmøder i efteråret og flere medlemstilbud samt de relative store omkostninger, hvis medlemmerne skal modtage en boggave. Foto fra mødet:

Henrik Stevnsborg, Frank Bøgh, Jørgen Jensen, Hans Bundesen, Karsten Petersen og Mette Volquartzen

Fra venstre Henrik Stevnsborg, Frank Bøgh, Jørgen Jensen, Hans Bundesen, Karsten Petersen og Mette Volquartzen. (Camilla Laumann og Torben Nilaus Jensen var forhindret).


Politiforbundets Kongres

Politihistorisk Forening deltager på Politiforbundets Kongres 8. til 30. april i Aalborg, hvor vi har en stand.
Se foto og video fra kongressen her >>


Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling er vel overstået. 34 medlemmer deltog.

Her fremlagde den afgående formand Povl Rasmussen bestyrelsen beretning, der sammen med det fremlagte regnskab blev godkendt uden nævneværdige bemærkninger

Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer blev ligeledes godkendt med undtagelse af et enkelt punkt i § 10, hvor det blev fastholdt, at mindst 3 af bestyrelsen skal have tilknytning til politiet eller anklagemyndigheden som nuværende eller tidligere ansatte.

Under valg havde formand havde Povl Rasmussen meddelt, at han efter 10 år i Politihistorisk Selskab og 4 år som formand for foreningen ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen indstillede i stedet bestyrelsesmedlem og tidligere sekretariatschef i Politiforbundet, Hans Bundesen, der blev valgt som ny formand.

Efter de nye vedtægter blev foreningens forretningsfører indstillet og valgt som bestyrelsesmedlem og kasserer.

Karsten Petersen blev efter indstilling genvalgt til bestyrelsen.

I stedet for afgående suppleanter Ove Kryger Rasmussen og Tina Røssel blev historiker / Ph.d.-studerende Mette Volquartzen og tidligere politiassistent Torben Nilaus Jensen nyvalgt.

Revisorerne Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg blev begge genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der en ”åben” invitation til foredrag af forfatter og journalist Peter Øvig Knudsen, der med udgangspunkt i sin anmelderroste bog ”BZ” levende fortalte om bevægelsens historie, aktioner og husbesættelser. Foruden deltagerne ved generalforsamlingen havde yderligere 28 taget imod den ”åbne” invitation. Vi håber, at de følte sig velkommen og positivt vil overveje at blive mellem af foreningen.

Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 28. februar 2017 kl. 15.00 i PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Se fotos på foreningens Facebook-side her >>