Info til medlemmer 2013 – 2016

Boggaven 2016

Bogen ”Guldfuglen. I krig med AK81” der blev udsendt sammen med Orientering i december, er desværre ikke nået frem til alle. Faktisk har vi fået 50 breve retur med påtegningen ”ukendt efter adressen”.

Hvis nogen hører om medlemmer, der er blandt de 50, må I meget gerne opfordre dem til at henvende sig foreningen – helst via vores hjemmeside/Kontakt.


Orientering – december 2016

I denne tid udsender foreningen nyhedsbrevet Orientering sammen med året boggave.

Såfremt der stadig er medlemmer, der mangler det nye medlemskort – eller måske ikke har modtaget brevet med boggaven – bedes de kontakte foreningen.

Det gamle medlemskort til Politihistorisk Selskab kan dog stadig benyttes, hvis man ønsker at besøge Politimuseet.

Vi får ingen oplysninger om adresseændringer andre steder fra, så du bedes derfor selv holde os underrettet om adresseændring, e-mailadresse og evt. telefon. Du kan enten sende os et brev, ringe, sende e-mail eller kontakte os via hjemmesiden.

Orientering fra december 2016 kan læses her >>


September 2016: Vi mindes

I dag – mandag den 19. September 2016 – er det 72 år siden, at dele af dansk politi blev interneret af besættelsesmagten og anbragt i Kz lejre. Politihistorisk forening mindes dagen, ved nedlæggelse af en smuk blomsterbuket på mindesmærket ved Helligåndskirken. Tilstede er formanden Povl Rasmussen og næstformanden Frank Bøgh.

Formand Povl Rasmussen og næstformand Frank Bøgh.

Formand Povl Rasmussen og næstformand Frank Bøgh.


Nye udgivelser:
”Privat efterforskning – overvågning og detektivvirksomhed i gråzonen”

Privat efterforskning er efterforskning uden for retsplejeloven i den forstand, at der er tale om private aktører, som udfører konkret efterforskning, aflytning og overvågning både af strafbare forhold og af ikke strafbare forhold.

I Danmark kan enhver slå sig ned som privat efterforsker/detektiv. Det vil sige, at der hverken kræves nogen bestemt uddannelse eller en egentlig autorisation.

Markedet for privat sikkerhed er en voksende industri. Men i henhold til retsplejeloven er det politiets opgave at efterforske forbrydelser. Har politiet spillet fallit?

Forskningsprojektet er udført af ph.d. Trine Thygesen Vendius, der har været ansat som post doc ved Det Juridiske Fakultet og Politihistorisk Forening.

Læs hele udgivelsen her >>

Der Beauftragte. Paul Kanstein

Paul Kanstein er en central skikkelse i besættelsestidens danske politihistorie. Som Beauftragter under det tyske gesandtskab – og med en fortid i Gestapo og som vicepolitipræsident i Berlin – blev han besættelsesmagtens direkte kontakt til dansk politi.

Læs hele udgivelsen her >>


Medlemsmøder efterår 2016
Velkomstarrangement

Efterårssæsonen er ved at være over os, og den skydes i gang med et meget spændende foredrag allerede den 1. september 2016. Arrangementet er både for alle vores nye medlemmer, som vi særligt fik i forbindelse med vores deltagelse i Copenhagen Crime Festival. Men også for vores trofaste medlemmer og alle andre interesserede. Se invitationen her (pdf) >>

Medlemsmøderne landet rundt i efteråret er p.t. ved at blive planlagt.


Copenhagen Crime – sommer 2016

Der var stor interesse for Politihistorisk Forenings stand på den nye krimifestival Copenhagen Crime, der for første gang blev afholdt i København den 11.-12. juni 2016. Mange besøgte sofahjørnet til en kop kaffe og et stykke citronmåne, men ikke mindst til en snak om de mange sider af politiet og dets historie.

I løbet af weekenden fik vi ikke mindre end 41 nye medlemmer. Alt i alt en vellykket weekend.

Se billeder fra festivallen på vores facebookprofil >>

Ny bog om politiets historie

”Magt, krig og centralisering – Dansk politi 1945-2007”, der udkom på Jurist- og Økonomforbundets Forlag i juni 2016, skildrer politiets dramatiske udvikling fra et gammeldags politivæsen i 1945 til ”virksomheden politiet” efter den nye politireform i 2007. Bogen tager udgangspunkt i politiets egne sager og kendte politiepisoder, samt ser nærmere på betingelserne for politiets magtanvendelse med skildring af fire voldsomme hændelser fra den nyere politihistorie.
Bogen er skrevet af Henrik Stevnsborg, professor i politi og politiret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet – samt medlem af Politihistorisk Forenings bestyrelse.

”Magt, krig og centralisering” er en opfølgning på Henrik Stevnsborgs bog fra 1992 ”Politiet 1938-47”.

Køb bogen her >>


Boggaven 2015

Bogen ”Halshug – historien om en terrorplan”, der blev udsendt sammen med Orientering i december, er desværre ikke nået frem til alle. Faktisk har vi fået godt 60 breve retur med påtegningen ”ukendt efter adressen”. Hvis nogen hører om medlemmer, der er blandt de 60, må I meget gerne opfordre dem til at henvende sig foreningen – helst via vores hjemmeside her >>


Læs også


Tidligere orienteringer