Info til medlemmer

Kom til tiltrædelsesforelæsning

I anledning af at Trine Baumbach tiltrådte som professor i strafferet den 1. september 2018, inviterer fakultetet til tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception mandag den 10. december 2018 kl. 15.00-16.00 i Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S.

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig via denne tilmeldingsformular senest onsdag den 5. december 2018, kl. 12.00.

Hent programmet her >>


Dansk efterretningshistorie 1914-1945 – gratis arrangement

Politihistorisk Forenings medlemmer tilbydes gratis adgang til et arrangement, som Militærhistorisk Kommission afholder om dansk efterretningshistorie 1914-1945.

  • Mandag den 19. november 2018 kl. 14.00 -18.00
  • Auditoriet på Forsvarets Sprogskole; Svanemøllen Kaserne – bygning 75

Læs mere om arrangementet her >>


Tibet-komplekset – gratis foredrag og debat

Politihistorisk Forening inviterer medlemmer og andre interesserede til debat om Tibet-komplekset på baggrund af et oplæg fra advokat Torben Koch, der i en årrække har været advokat for Politiforbundet og desuden har været bisidder i syv ud af ni undersøgelseskommissioner, herunder Tibetkommissionen.

  • Torsdag den 22. november 2018 kl. 16:00
  • VIA University Colege (Prismesalen), Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Læs mere om arrangementet her >>


Miniseminar: Person, politi og privathed – gratis

Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) og Centre for Privacy Studies (PRIVACY) inviterer til miniseminar om samspillet mellem politiet, individet og den private sfære fra enevælden til i dag.

Tid: Fredag den 26. oktober 2018 kl. 14.00-16.00

Sted: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S, Lokale 8B-3-03, 3.sal

Program

  • 14.00: Velkomst ved Helle Vogt, Københavns Universitet
  • 14.05 : Jørgen Mührmann-Lund, Aarhus Universitet, Afgrænsningen af politiets opgaver i forarbejderne til politimesterinstruksen fra 1691
  • 14.20: Pernille Ulla Knudsen, Københavns Universitet, Den sidste offentlige henrettelse i København
  • 14.35: Adam Diderichsen, Rigspolitiet, McDonaldiseringen af dansk politi
  • 14.50: Diskussion

Efter seminaret afholdes en sammenkomst med et glas vin eller to.

Tilmelding: Alle er velkomne, tilmelding er ønskelig gerne inden tirsdag den 23. oktober kl. 12.00 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Maryna Pagels på e-mail: maryna.pagels@jur.ku.dk.


I dag mindes vi kolleger, vi har mistet

“Når vi mister en kollega, berører det os alle dybt, når vi mister en kollega, sætter det dybe spor, når vi mister en kollega, er der en familie, der mister meget mere.”

Sådan indledte Rigspolitichefen sin tale i forbindelse med den mindehøjtidelighed, der tidligere i dag blev afholdt ved politiets fælles mindested på Polititorvet 14 med
deltagelse af blandt andet justitsministeren, landets politidirektører, direktionen, repræsentanter fra de faglige organisationer og Politihistorisk Forening.

Det fælles mindested blev etableret sidste år, og ved samme lejlighed blev det besluttet, at der fremadrettet hvert år den 19. september afholdes en mindehøjtidelighed
for at mindes kolleger, der er dræbt i tjeneste.

Den 19. september er en betydningsfuld dag
At valget for en årlig mindedag netop er faldet på den 19. september, er ikke nogen tilfældighed. Det er nemlig årsdagen for, at besættelsesmagten under 2. verdenskrig
deporterede i alt 1960 danske betjente til koncentrationslejr i Tyskland.
Også i nogle af landets politikredse afholdt man tidligere i dag mindehøjtideligheder, blandt andet i Østjyllands Politi, hvor mindedagen blev markeret med tale, kransnedlæggelse og efterfølgende kaffe.

Mindehøjtideligheden blev indledt af en tale af Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, efterfulgt af et minuts stilhed til ære for kolleger, vi gennem tiden har mistet

Mindehøjtideligheden blev indledt af en tale af Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, efterfulgt af et minuts stilhed til ære for kolleger, vi gennem tiden har mistet

Justitsminister, Søren Pape, Rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg og næstformand i Politiforbundet, Claus Hartmann lagde hver en krans ved mindestedet​

Justitsminister, Søren Pape, Rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg og næstformand i Politiforbundet, Claus Hartmann lagde hver en krans ved mindestedet,​ ligesom Politihistorisk Forening også efterfølgende lagde en krans for at ære de dræbte.

Fakta
Mindehøjtideligheden blev afholdt ved mindestedet “Stilhed”, der sidste år blev etableret i foyeren på Polititorvet 14. Mindestedet er udformet af billedkunstneren Christian Lemmerz og Søren Ulrik Thomsen.


Ny bog om politiet fra 1682-2007

Engang bestod dansk politi af én enkelt mand i København. I dag er politiet en organisation med 14.000 ansatte med opgaver både inden for og uden for strafferetsplejen, og både nationalt og internationalt. Politi 1682-2007 fortæller historien om denne dramatiske udvikling.

Forfatter: Henrik Stevnsborg, Professor, dr.phil., Københavns Universitet.

Køb bogen med rabat her: www.academicbooks.dk – brug rabatkoden POLITI og få bogen til kun 57 kr.


Historiske dage 2018

Politihistorisk Forening deltog i Historiske Dage i Øksnehallen den 10. & 11. marts 2018 . Tak til alle der lagde vejen forbi vores stand til en snak om politiets historie og et stykke citronmåne. Tak til alle der så os på Grøn scene, da vi viste uniformer gennem tiden.
Her er et par fotos fra dagene >>