Info til medlemmer

I dag mindes vi kolleger, vi har mistet

“Når vi mister en kollega, berører det os alle dybt, når vi mister en kollega, sætter det dybe spor, når vi mister en kollega, er der en familie, der mister meget mere.”

Sådan indledte Rigspolitichefen sin tale i forbindelse med den mindehøjtidelighed, der tidligere i dag blev afholdt ved politiets fælles mindested på Polititorvet 14 med
deltagelse af blandt andet justitsministeren, landets politidirektører, direktionen, repræsentanter fra de faglige organisationer og Politihistorisk Forening.

Det fælles mindested blev etableret sidste år, og ved samme lejlighed blev det besluttet, at der fremadrettet hvert år den 19. september afholdes en mindehøjtidelighed
for at mindes kolleger, der er dræbt i tjeneste.

Den 19. september er en betydningsfuld dag
At valget for en årlig mindedag netop er faldet på den 19. september, er ikke nogen tilfældighed. Det er nemlig årsdagen for, at besættelsesmagten under 2. verdenskrig
deporterede i alt 1960 danske betjente til koncentrationslejr i Tyskland.
Også i nogle af landets politikredse afholdt man tidligere i dag mindehøjtideligheder, blandt andet i Østjyllands Politi, hvor mindedagen blev markeret med tale, kransnedlæggelse og efterfølgende kaffe.

Mindehøjtideligheden blev indledt af en tale af Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, efterfulgt af et minuts stilhed til ære for kolleger, vi gennem tiden har mistet

Mindehøjtideligheden blev indledt af en tale af Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, efterfulgt af et minuts stilhed til ære for kolleger, vi gennem tiden har mistet

Justitsminister, Søren Pape, Rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg og næstformand i Politiforbundet, Claus Hartmann lagde hver en krans ved mindestedet​

Justitsminister, Søren Pape, Rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg og næstformand i Politiforbundet, Claus Hartmann lagde hver en krans ved mindestedet,​ ligesom Politihistorisk Forening også efterfølgende lagde en krans for at ære de dræbte.

Fakta
Mindehøjtideligheden blev afholdt ved mindestedet “Stilhed”, der sidste år blev etableret i foyeren på Polititorvet 14. Mindestedet er udformet af billedkunstneren Christian Lemmerz og Søren Ulrik Thomsen.


Miniseminar: Person, politi og privathed

Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) og Centre for Privacy Studies (PRIVACY) inviterer til miniseminar om samspillet mellem politiet, individet og den private sfære fra enevælden til i dag.

Tid: Fredag den 26. oktober 2018 kl. 14.00-16.00

Sted: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S, Lokale 8B-3-03, 3.sal

Program

  • 14.00: Velkomst ved Helle Vogt, Københavns Universitet
  • 14.05 : Jørgen Mührmann-Lund, Aarhus Universitet, Afgrænsningen af politiets opgaver i forarbejderne til politimesterinstruksen fra 1691
  • 14.20: Pernille Ulla Knudsen, Københavns Universitet, Den sidste offentlige henrettelse i København
  • 14.35: Adam Diderichsen, Rigspolitiet, McDonaldiseringen af dansk politi
  • 14.50: Diskussion

Efter seminaret afholdes en sammenkomst med et glas vin eller to.

Tilmelding: Alle er velkomne, tilmelding er ønskelig gerne inden tirsdag den 23. oktober kl. 12.00 via denne tilmeldingsform.

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Maryna Pagels på e-mail: maryna.pagels@jur.ku.dk.


Tibet-komplekset – gratis foredrag og debat

Politihistorisk Forening inviterer hermed medlemmer og andre interesserede til debat om Tibet-komplekset på baggrund af et oplæg fra advokat Torben Koch, der i en årrække har været advokat for Politiforbundet og desuden har været bisidder i syv ud af ni undersøgelseskommissioner, herunder Tibetkommissionen.

  • Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19:00
  • Rold StorKro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping

BEMÆRK: Arrangementet er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger


Ny bog om politiet fra 1682-2007

Engang bestod dansk politi af én enkelt mand i København. I dag er politiet en organisation med 14.000 ansatte med opgaver både inden for og uden for strafferetsplejen, og både nationalt og internationalt. Politi 1682-2007 fortæller historien om denne dramatiske udvikling.

Forfatter: Henrik Stevnsborg, Professor, dr.phil., Københavns Universitet.

Køb bogen med rabat her: www.academicbooks.dk – brug rabatkoden POLITI og få bogen til kun 57 kr.


Historiske dage 2018

Politihistorisk Forening deltog i Historiske Dage i Øksnehallen den 10. & 11. marts 2018 . Tak til alle der lagde vejen forbi vores stand til en snak om politiets historie og et stykke citronmåne. Tak til alle der så os på Grøn scene, da vi viste uniformer gennem tiden.
Her er et par fotos fra dagene >>


Generalforsamling februar 2017

Politihistorisk Forening afholder generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 15.00 hos PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (indgang ved opgang 10, hvorfra man kan følge skiltene / vejviserne op).
Læs mere og se dagsorden her >>


Medemsarrangement: Privat efterforskning

Politihistorisk Forening har netop mandag den 6. november 2017 afholdt et foredrag for medlemmer og andre interesserede om Privat efterforskning, hvor Trine Thygesen Vendius, ph.d., cand. jur. og cand.scient.pol. – og forfatter til forskningsprojektet ”Privat efterforskning, overvågning og detektivarbejde i en gråzone” holdt et oplæg for knap 50 fremmødte.
Læs mere om arrangementet her >>


Oktober 2017: Sensommer-hilsen til medlemmer

Læs sensommer-hilsen til medlemmer fra bestyrelsen her >>


Oktober 2017: Nyt mindesmærke for politifolk dræbt i tjeneste

Formand Hans Bundesen var med til indvielsen af politiets mindested og skulpturen “Stilhed”. Skulpturen, som skal stå til minde om de politifolk, der er dræbt i tjeneste, er skabt af Christian Lemmerz. Til mindestedet hører også digtet “Træerne vokser ikke ind i himlen” af Søren Ulrik Thomsen:

“Træerne vokser ikke ind i himlen.
Men de vokser ud i luften, som vi ånder,
og ned i jorden til de døde,
som vi savner. Og det er alt nok.”

Mindested for dræbte i politiets tjeneste er et længe næret ønske – også fra Politihistorisk Forening. Et resultat som foreningen hilser med tilfredshed, idet mindestedet på en respektfuld måde ærer mindet om de dræbte i politiets tjeneste.

På billedet ses Politihistorisk Forenings, Politiforbundets, Justitsministeriets og Rigspolitiets krans ved bænken med politikasket under marmorpladen med navne på de dræbte i politiets tjeneste siden 1945.


September 2017: Vi mindes

Den 19 september deltog formand Hans Bundesen og tidl. formand Povl Rasmussen i mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken. Formand for Neuengammeforeningen, Helle Vibeke Sørensen, holdt en holdt en fin og minderig tale med historiske perspektiver og fakta.
Læs talen her (pdf) >>

Mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken

Mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken

Mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken

Bestyrelsesmøde juni 2017

Bestyrelsen holder møde! Her blev bl.a. drøftet administrative forhold, medlemsudviklingen, ny procedurer for foredrages virksomhed, genoptrykning af foreningens pjece med konsekvensrettelser, emner til medlemsmøder i efteråret og flere medlemstilbud samt de relative store omkostninger, hvis medlemmerne skal modtage en boggave. Foto fra mødet:

Henrik Stevnsborg, Frank Bøgh, Jørgen Jensen, Hans Bundesen, Karsten Petersen og Mette Volquartzen

Fra venstre Henrik Stevnsborg, Frank Bøgh, Jørgen Jensen, Hans Bundesen, Karsten Petersen og Mette Volquartzen. (Camilla Laumann og Torben Nilaus Jensen var forhindret).


Politiforbundets Kongres

Politihistorisk Forening deltager på Politiforbundets Kongres 8. til 30. april i Aalborg, hvor vi har en stand.
Se foto og video fra kongressen her >>


Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling er vel overstået. 34 medlemmer deltog.

Her fremlagde den afgående formand Povl Rasmussen bestyrelsen beretning, der sammen med det fremlagte regnskab blev godkendt uden nævneværdige bemærkninger

Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer blev ligeledes godkendt med undtagelse af et enkelt punkt i § 10, hvor det blev fastholdt, at mindst 3 af bestyrelsen skal have tilknytning til politiet eller anklagemyndigheden som nuværende eller tidligere ansatte.

Under valg havde formand havde Povl Rasmussen meddelt, at han efter 10 år i Politihistorisk Selskab og 4 år som formand for foreningen ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen indstillede i stedet bestyrelsesmedlem og tidligere sekretariatschef i Politiforbundet, Hans Bundesen, der blev valgt som ny formand.

Efter de nye vedtægter blev foreningens forretningsfører indstillet og valgt som bestyrelsesmedlem og kasserer.

Karsten Petersen blev efter indstilling genvalgt til bestyrelsen.

I stedet for afgående suppleanter Ove Kryger Rasmussen og Tina Røssel blev historiker / Ph.d.-studerende Mette Volquartzen og tidligere politiassistent Torben Nilaus Jensen nyvalgt.

Revisorerne Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg blev begge genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der en ”åben” invitation til foredrag af forfatter og journalist Peter Øvig Knudsen, der med udgangspunkt i sin anmelderroste bog ”BZ” levende fortalte om bevægelsens historie, aktioner og husbesættelser. Foruden deltagerne ved generalforsamlingen havde yderligere 28 taget imod den ”åbne” invitation. Vi håber, at de følte sig velkommen og positivt vil overveje at blive mellem af foreningen.

Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 28. februar 2017 kl. 15.00 i PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Du finder materialer fra generalforsamlingen her >>

Se fotos på foreningens Facebook-side her >>


Boggaven 2016

Bogen ”Guldfuglen. I krig med AK81” der blev udsendt sammen med Orientering i december, er desværre ikke nået frem til alle. Faktisk har vi fået 50 breve retur med påtegningen ”ukendt efter adressen”.

Hvis nogen hører om medlemmer, der er blandt de 50, må I meget gerne opfordre dem til at henvende sig foreningen – helst via vores hjemmeside/Kontakt.


Orientering – december 2016

I denne tid udsender foreningen nyhedsbrevet Orientering sammen med året boggave.

Såfremt der stadig er medlemmer, der mangler det nye medlemskort – eller måske ikke har modtaget brevet med boggaven – bedes de kontakte foreningen.

Det gamle medlemskort til Politihistorisk Selskab kan dog stadig benyttes, hvis man ønsker at besøge Politimuseet.

Vi får ingen oplysninger om adresseændringer andre steder fra, så du bedes derfor selv holde os underrettet om adresseændring, e-mailadresse og evt. telefon. Du kan enten sende os et brev, ringe, sende e-mail eller kontakte os via hjemmesiden.

Orientering fra december 2016 kan læses her >>


September 2016: Vi mindes

I dag – mandag den 19. September 2016 – er det 72 år siden, at dele af dansk politi blev interneret af besættelsesmagten og anbragt i Kz lejre. Politihistorisk forening mindes dagen, ved nedlæggelse af en smuk blomsterbuket på mindesmærket ved Helligåndskirken. Tilstede er formanden Povl Rasmussen og næstformanden Frank Bøgh.

Formand Povl Rasmussen og næstformand Frank Bøgh.

Formand Povl Rasmussen og næstformand Frank Bøgh.


Nye udgivelser:
”Privat efterforskning – overvågning og detektivvirksomhed i gråzonen”

Privat efterforskning er efterforskning uden for retsplejeloven i den forstand, at der er tale om private aktører, som udfører konkret efterforskning, aflytning og overvågning både af strafbare forhold og af ikke strafbare forhold.

I Danmark kan enhver slå sig ned som privat efterforsker/detektiv. Det vil sige, at der hverken kræves nogen bestemt uddannelse eller en egentlig autorisation.

Markedet for privat sikkerhed er en voksende industri. Men i henhold til retsplejeloven er det politiets opgave at efterforske forbrydelser. Har politiet spillet fallit?

Forskningsprojektet er udført af ph.d. Trine Thygesen Vendius, der har været ansat som post doc ved Det Juridiske Fakultet og Politihistorisk Forening.

Læs hele udgivelsen her >>

Der Beauftragte. Paul Kanstein

Paul Kanstein er en central skikkelse i besættelsestidens danske politihistorie. Som Beauftragter under det tyske gesandtskab – og med en fortid i Gestapo og som vicepolitipræsident i Berlin – blev han besættelsesmagtens direkte kontakt til dansk politi.

Læs hele udgivelsen her >>


Medlemsmøder efterår 2016
Velkomstarrangement

Efterårssæsonen er ved at være over os, og den skydes i gang med et meget spændende foredrag allerede den 1. september 2016. Arrangementet er både for alle vores nye medlemmer, som vi særligt fik i forbindelse med vores deltagelse i Copenhagen Crime Festival. Men også for vores trofaste medlemmer og alle andre interesserede. Se invitationen her (pdf) >>

Medlemsmøderne landet rundt i efteråret er p.t. ved at blive planlagt.


Copenhagen Crime – sommer 2016

Der var stor interesse for Politihistorisk Forenings stand på den nye krimifestival Copenhagen Crime, der for første gang blev afholdt i København den 11.-12. juni 2016. Mange besøgte sofahjørnet til en kop kaffe og et stykke citronmåne, men ikke mindst til en snak om de mange sider af politiet og dets historie.

I løbet af weekenden fik vi ikke mindre end 41 nye medlemmer. Alt i alt en vellykket weekend.

Se billeder fra festivallen på vores facebookprofil >>


 

Ny bog om politiets historie

”Magt, krig og centralisering – Dansk politi 1945-2007”, der udkom på Jurist- og Økonomforbundets Forlag i juni 2016, skildrer politiets dramatiske udvikling fra et gammeldags politivæsen i 1945 til ”virksomheden politiet” efter den nye politireform i 2007. Bogen tager udgangspunkt i politiets egne sager og kendte politiepisoder, samt ser nærmere på betingelserne for politiets magtanvendelse med skildring af fire voldsomme hændelser fra den nyere politihistorie.
Bogen er skrevet af Henrik Stevnsborg, professor i politi og politiret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet – samt medlem af Politihistorisk Forenings bestyrelse.

”Magt, krig og centralisering” er en opfølgning på Henrik Stevnsborgs bog fra 1992 ”Politiet 1938-47”.

Køb bogen her >>


Boggaven 2015

Bogen ”Halshug – historien om en terrorplan”, der blev udsendt sammen med Orientering i december, er desværre ikke nået frem til alle. Faktisk har vi fået godt 60 breve retur med påtegningen ”ukendt efter adressen”. Hvis nogen hører om medlemmer, der er blandt de 60, må I meget gerne opfordre dem til at henvende sig foreningen – helst via vores hjemmeside her >>


 

Læs også

 


Tidligere orienteringer