Info til medlemmer


Frihed, tryghed eller overvågning? – Forbryderjagt i en digital tidsalder

Politimuseet åbner fredag den 4. oktober 2019 kl. 15.00 for en ny særudstilling om moderne, analysebaseret politiarbejde. Museet ønsker at oplyse og understøtte debatten om politiets brug af data i en tid med et kompleks kriminalitetsbillede.
Læs pressemeddelelse her >>


Særudstilling på Aalborg Politigård.

I anledning af 75-året for deportationen af politiet,  vil man fra politiets mindedag den 19. september kunne se en mindeudstilling af effekter og billeder fra tiden omkring deportationen.

Udstillingen findes i forhallen på Aalborg Politigård, hvor den er tilgængelig for både borgere og medarbejdere. Efter et par uger flyttes udstillingen til Garnisonsmuseet i Aalborg.

Billede fra udstilling

Oplev effekter og billeder fra tiden omkring deportationen.

Mindehøjtidelighed ved Helligåndskirken

Politiet mindedag den 19. september er også en mærkedag for Neuengammeforeningen, der mødes til mindehøjtidelighed ved ”Flammen” ved Helligåndskirken kl. 19, hvor der holdes tale, nedlægges kranse og blomster. Bagefter mødes man om minderne i kirken, hvor der serveres en kop kaffe.

Politihistorisk Forening vil i lighed med tidligere være repræsenteret ved kransenedlæggelsen og samværet bagefter.

Mindeplade fra Helligåndskirken

Mindeudstilling på Politimuseet

I anledning af 75 året for POLITIETS DEPORTATION den 19. sept. 1944, åbner Politimuseet den 19. sept. 2019 fra kl. 1600 – 1700, hvor man kan se en mindeudstilling om episoden. Museumsleder Frederik Strand og Frank Bøgh vil være til stede.

Politimuseet


Retsplejeloven 100 år: Kom til seminar

Center for Offentlig Regulering og Administration, CORA, indbyder til seminar for at fejre retsplejelovens 100 års jubilæum.

  • Tid: Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 15-17
  • Sted: Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A.3.01, Njalsgade 76, DK-2300 Copenhagen
  • Arrangør: CORA (Center for Offentlig Regulering og Administration)
  • Tilmelding: Alle er velkomne
  • Tilmelding senest 30. september 2019 kl. 10.00
  • Se invitation og program (pdf) >>

Sommer-orientering 2019

Læs orientering fra bestyrelsen her – udsendt juli 2019 (PDF) >>


Oplev politimotorcykler på Egeskov Slot

Den 27. april åbnede Politimuseet en ny udstilling om politimotorcykler i de store lokaler på Egeskov Slot på Sydfyn. Motorcyklerne har hidtil stået opmagasineret i Politimuseets fjerndepot, men det er nu planen, at de i en længere periode skal udgøre en særudstilling på Egeskov.

Der er tale om motorcykler af både nyere og ældre dato. Man kan dog også stifte bekendtskab med andre genstande fra færdselspolitiets verden. Det drejer sig blandt andet om en radarfartmåler, hjelme, motorcykeluniformer og meget mere.

Udstillingen giver et indblik i en vigtig del af færdselspolitiets virke – og vil publikum vide mere, kan de lægge vejen forbi Politimuseet, hvor hele færdselspolitiets historie er beskrevet.

Læs mere om udstillingen på Egeskov Slot her >>

Oplev motorcykler og andre genstande fra færdselspolitiets verden på Egeskov Slot

Oplev motorcykler og andre genstande fra færdselspolitiets verden på Egeskov Slot

Politiets motorcykler på Egeskov Slot

Oplev politiets motorcykler på Egeskov Slot


Ny bog: Få indblik i politiets oprettelse og forvaltning under enevælden

Jørgen Mührmann-Lund, der er ph.d. i historie og forsker i politihistorie, har udgivet sin afhandling i bogform. Han har efter forsvaret af afhandlingen revideret den og resultatet: ”Borgerligt Regimente” kan nu erhverves via Museum Tusculanums Forlag.

Forfatteren giver gennem talrige kilder et indblik i politiets oprettelse og forvaltning under enevælden. Forfatteren anvender et letfatteligt sprog og giver mange eksempler på politi-”arbejde”. Forfatteren har koncentreret afhandlingen om historien nordenfjords.

Bogen er letlæselig og kan især anbefales til læsere med interesse for politiets historie.