Info til medlemmer

Oplev politimotorcykler på Egeskov Slot

Den 27. april åbnede Politimuseet en ny udstilling om politimotorcykler i de store lokaler på Egeskov Slot på Sydfyn. Motorcyklerne har hidtil stået opmagasineret i Politimuseets fjerndepot, men det er nu planen, at de i en længere periode skal udgøre en særudstilling på Egeskov.

Der er tale om motorcykler af både nyere og ældre dato. Man kan dog også stifte bekendtskab med andre genstande fra færdselspolitiets verden. Det drejer sig blandt andet om en radarfartmåler, hjelme, motorcykeluniformer og meget mere.

Udstillingen giver et indblik i en vigtig del af færdselspolitiets virke – og vil publikum vide mere, kan de lægge vejen forbi Politimuseet, hvor hele færdselspolitiets historie er beskrevet.

Læs mere om udstillingen på Egeskov Slot her >>

Oplev motorcykler og andre genstande fra færdselspolitiets verden på Egeskov Slot

Oplev motorcykler og andre genstande fra færdselspolitiets verden på Egeskov Slot

Politiets motorcykler på Egeskov Slot

Oplev politiets motorcykler på Egeskov Slot


Ny bog: Få indblik i politiets oprettelse og forvaltning under enevælden

Jørgen Mührmann-Lund, der er ph.d. i historie og forsker i politihistorie, har udgivet sin afhandling i bogform. Han har efter forsvaret af afhandlingen revideret den og resultatet: ”Borgerligt Regimente” kan nu erhverves via Museum Tusculanums Forlag.

Forfatteren giver gennem talrige kilder et indblik i politiets oprettelse og forvaltning under enevælden. Forfatteren anvender et letfatteligt sprog og giver mange eksempler på politi-”arbejde”. Forfatteren har koncentreret afhandlingen om historien nordenfjords.

Bogen er letlæselig og kan især anbefales til læsere med interesse for politiets historie.