Info til medlemmer

Kom til ph.d. forsvar:

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.mag. Mette Volquartzens ph.d. forsvar af afhandlingen:

Politi og Privat Vagtvirksomhed – Retlige perspektiver på opgavefordelingen mellem politiet og den private sikkerhedsbranche

Tid og Sted:
Mandag 13. maj 2019 kl. 15.15 i auditorium 22.0.11, Emil Holms Kanal 2, 2300 København S.

Læs mere her >>


Ny bog: Få indblik i politiets oprettelse og forvaltning under enevælden

Jørgen Mührmann-Lund, der er ph.d. i historie og forsker i politihistorie, har udgivet sin afhandling i bogform. Han har efter forsvaret af afhandlingen revideret den og resultatet: ”Borgerligt Regimente” kan nu erhverves via Museum Tusculanums Forlag.

Forfatteren giver gennem talrige kilder et indblik i politiets oprettelse og forvaltning under enevælden. Forfatteren anvender et letfatteligt sprog og giver mange eksempler på politi-”arbejde”. Forfatteren har koncentreret afhandlingen om historien nordenfjords.

Bogen er letlæselig og kan især anbefales til læsere med interesse for politiets historie.