Forskning

Politihistorisk Forening støtter en række initiativer inden for politihistorisk forskning.

Forsning

Politihistorisk Forening støtter forskning.

I universitetsregi har Politihistorisk Forening/Politihistorisk Selskab og Rigspolitiet siden 2007 støttet disse ph.d.-projekter, forskningsprojekter og udgivelser:

  • Frederik Strand: “Efterforskningens anatomi – kriminalpolitiet 1863-2007”
  • Mikkel Jarle Christensens: “Danske politireformers idéhistorie”
  • Caroline Sophia Tarrow: “Risiko & Frihedsberøvelse”
  • Trine Thygesen Vendius: “Europæisk politisamarbejde i fortid, nutid og fremtid” samt udgivelse af ph.d.-afhandlingen
  • Karl Peder Pedersen: udgivelse af doktordisputatsen ”Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-48”
  • Trine Thygesen Vendius: Forskningsprojekt om overdragelse af politiopgaver til private firmaer og heraf følgende retssikkerhedsmæssige problemstillinger
  • Lea Kjærsgaard: “Politiklageordninger”

Yderligere information om forskning
Professor, dr. phil. Henrik Stevnsborg (Bestyrelsesmedlem i Politihistorisk Forening)
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Telefon 35 32 31 68 eller 51 24 20 02
E-mail: