Tak for din registrering

Ved indmeldelse:

Ansatte i Politiet
Hvis du er ansat i Politiet, anklagemyndigheden eller Rigsadvokaten vil du blive bedt om selv at foretage indmeldelse via Politiets Sprogforbund, som håndterer opkrævningen af kontingenter blandt politi-ansatte for os. Du vil snarest modtage information om registrering hos Sprogforbundet.

Er du ikke ansat i politiet
Du skal venligst overføre medlemsgebyret via netbank til vores Danske Bank-konto:  3667 3110 054963.

Pris på medlemsskab

  • Det koster 20 kr. om måneden at være medlem. For politiansatte trækkes beløbet i lønnen, mens ikke-politiansatte betaler 240 kr. pr. år via giro/bank. Der betales pr. kalenderår.
  • Institutioner og foreninger betaler 500 kr. pr. år.

Spørgsmål til medlemskab
For yderligere information om indmeldelse mm. kan du kontakte Politihistorisk Forening på e-mail: politihistorisk.forening@gmail.com eller telefon: +45 20 42 19 30.

Venlig hilsen

Politihistorisk Forening