Ind- og udmeldelse samt adresseændring

Brug formularen her til ind- og udmeldelse samt adresseændring:

Formular
* indikerer at feltet skal udfyldes

Sådan håndterer vi dine medlemsdata
Hvis du er ansat i Politiet, anklagemyndigheden eller Rigsadvokaten vil du, når du har indsendt ovenstående formular til os, snarest blive bedt om selv at foretage indmeldelse via Politiets Sprogforbund, som håndterer opkrævningen af kontingenter blandt politi-ansatte for foreningen. Vi udveksler således ansattes persondata med Politiets Sprogforbund. Udover Politiets Sprogforbund deler vi ikke dine data med 3. part.

Persondatahåndtering og kontingentopkrævninger fra andre medlemmer, der ikke er ansat i Politiet, foretages af Politihistorisk Foreningen selv, og medlemsdata deles ikke med 3. part.

Læs mere om Politihistorisk Forenings privatlivspolitik og datahåndtering her >>