forordning

‹ Retur til Til kamp mod smitsomme sygdomme

Forordningen fra 1782 var en af Danmarkshistoriens mest langsigtede love om sygdomsbekæmpelse.

Forordningen fra 1782 var en af Danmarkshistoriens mest langsigtede love om sygdomsbekæmpelse.

Forordningen fra 1782 var en af Danmarkshistoriens mest langsigtede love om sygdomsbekæmpelse.