Projekter vedkommende politien

Blandt Danske Kancellis henlagte sager for året 1691 er et læg med påskriften ”Relationer og Projecter, vedkommende Politien udi Danmark og Norge, dog mest Kiøbenhavn angaaende”. Det drejer sig om tre forarbejder til ”den lille politiforordning” fra 1691, som Henrik Stevnsborg har døbt forløberen til ”den store politiforordning” fra 1701. Forordningen fra 1691 var en instruks til politimesteren i København og inddelte politiets opgaver i tolv emner, som går igen i forordning om politiens administration af 22. oktober 1701. De tre forarbejder fra 1691 er ikke omtalt i den hidtidige forskning, men er enestående kilder til magtkampene omkring skabelsen af den første selvstændige politimyndighed. Forarbejderne er vidnesbyrd om overgangen fra politi som et meget bredt og udefineret lovområde til en institution med et mere afgrænset ressortområde.

Af Jørgen Mührmann-Lund

Projekter vedkommende politien

Læs pdf: Projekter vedkommende politien

Projekter vedkommende politien

Læs e-magasin: Projekter vedkommende politien