Privat efterforskning

Privat efterforskning er efterforskning uden for retsplejeloven i den forstand, at der er tale om private aktører, som udfører konkret efterforskning, aflytning og overvågning både af strafbare forhold og af ikke strafbare forhold.

I Danmark kan enhver slå sig ned som privat efterforsker/detektiv. Det vil sige, at der hverken kræves nogen bestemt uddannelse eller en egentlig autorisation.

Markedet for privat sikkerhed er en voksende industri. Men i henhold til retsplejeloven er det politiets opgave at efterforske forbrydelser. Har politiet spillet fallit?

Forskningsprojektet er udført af ph.d. Trine Thygesen Vendius, der har været ansat som post doc ved Det Juridiske Fakultet og Politihistorisk Forening.

Læs e-magasin: Privat efterforskning. Klik på billedet.

Læs e-magasin: Privat efterforskning. Klik på billedet.

Læs pdf: Privat efterforskning. Klik på billedet.

Læs pdf: Privat efterforskning. Klik på billedet.