politiets_generalfullmakt

‹ Retur til Om det historiske grunnlag for læren om politiets generalfullmakt