Kommunefogeder som del af politiet i Grønland

Artiklen er skrevet i forbindelse med, at forfatteren, Stephanie Dahl-JensenBA.jur, tilbragte 5 måneder hos den juridiske søjle i Grønlands Politimesterembede. Efter en tur op af landets vestkyst med politikutteren Sisak, hvor der blev besøgt en række byer og bygder, blev hun interesseret i at se nærmere på Grønlands anvendelse af uuddannet politi. I artiklen sættes derfor fokus på de grønlandske kommunefogeder, aktuelt og historisk.

Kommunefogeder som del af politiet i Grønland

Læs e-magasin: Kommunefogeder som del af politiet i Grønland

Kommunefogeder som del af politiet i Grønland

Læs pdf: Kommunefogeder som del af politiet i Grønland