Jødefejden 1819 – 1820

Militær bistand til politiet er et tilbagevendende og centralt emne i dansk politihistorie. Emnet udfordrer en række demokratiske principper angående afgræsningen mellem politi og forsvar
(militæret). Indsættelsen, i 2017, af bevæbnede soldater i blandt andet Krystalgade i København, samt vedtagelsen af et nyt lovforslag på området for Forsvarets bistand til politiet, giver
anledning til at foretage et politihistorisk tilbageblik på Jødefejden 1819-1820. Under Jødefejden blev militæret ligeledes indsat i Københavns gader, og begivenhederne gav allerede dengang
anledning til diskussion om afgrænsningen mellem politiet og militæret. Et historisk princip i Danmark, om at militæret kun undtagelsesvist skal rekvireres af politiet med henblik på at løse
politiets opgaver, er gennem historien løbende blevet udfordret. Princippet er den dag i dag, i det danske Grundlovssikrede og demokratiske retssamfund, stadig omdrejningspunkt for debat, såvel
som det også var tilfældet under enevælden i forbindelse med Jødefejden. Spørgsmålet er derfor: Hvad skete der tilbage i 1819-1820 under Jødefejden, og hvad er status nu?

 

Jødefejden 1819 - 1820

Læs e-magasin: Jødefejden 1819 – 1820

Jødefejden 1819 - 1820

Læs pdf: Jødefejden 1819 – 1820