Inkvisitoren

I Danmark indtager den inkvisitoriske proces i et historisk perspektiv en stor plads, idet Rigsdagen først så sent som i 1916 realiserede 1849-grundlovens § 76 om, ”at Retsplejen bliver at adskille fra Forvaltningen”.

Af Karl Peder Pedersen

Artiklens forside: Inkvisitoren

Læs pdf: Inkvisitoren

Artiklens forside: Inkvisitoren

Læs e-magasin: Inkvisitoren