Den københavnske Inkvisitionskommission omkring 1750

Forhørsteknik og efterforskningsmetoder i den københavnske Inkvisitionskommission omkring 1750

Hvis man vil undersøge efterforskningen af kriminalitet i København i 1700-tallet, så er det ikke politimesterembedet, men i stedet den såkaldte Inkvisitionskommission, som er den helt centrale institution – i hvert fald når det drejer sig om tyverier.

Af Tyge Krogh

Læs e-magasin: Forhørsteknik og efterforskningsmetoder i den københavnske Inkvisitionskommission omkring 1750

orhørsteknik og efterforskningsmetoder i den københavnske Inkvisitionskommission omkring 1750

Læs PDF: Forhørsteknik og efterforskningsmetoder i den københavnske Inkvisitionskommission omkring 1750