Dansk politis sidste indrømmelse

I alle de vesteuropæiske lande, der blev besat af Tyskland 1940-45, opstod blandt mange andre problemer, spørgsmålet om de besatte landes politis fremtidige rolle. Der kom vidt forskellige løsninger på spørgsmålet, alt afhængigt af de lokale forhold og besættelsens karakter. Med undtagelse af Danmark nægtede de øvrige besatte landes regeringer at acceptere besættelsen og at fungere på regeringsniveau. Dog bevarede regeringen i den ubesatte del af Frankrig en vis autonomi. Det førte til nazificering og/eller skarp tysk kontrol med politiet i de pågældende lande. På grundlag af, at Danmark under protest accepterede den tyske besættelse og fik løfte om tysk ikke-indblanding i indre danske forhold, fortsatte dansk politi sit virke som hidtil, dog med udvidede arbejdsopgaver, der først og fremmest drejede sig bekæmpelse af spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, idet det som hidtil var en hovedopgave at opretholde ro og orden, nu også i forhold til besættelsesmagtens repræsentanter.

Af John T. Lauridsen

Artiklens forside

Læs e-magasin: Dansk politis sidste indrømmelse

Artiklens forside

Læs pdf: Dansk politis sidste indrømmelse