Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

– fra fri bemægtigelse til res communes
Refleksioner over dommen i sag C-683/16

Inspireret af EU-Domstolens dom i sag C-683/16 er emnet for dette bidrag den retlige status af fisk og fiskeri, der historisk har udviklet sig fra fri bemægtigelse af det, som ingen ejer (res nullius), til, at fiskebestanden er et fælles gode (res communes),1 hvis regulering inden for EU ikke er omfattet af medlemsstaternes højhedsret, men undergivet EU’s enekompetence.

Af Peter Pagh

Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Læs e-magasin: Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtigt fiskeri

Læs pdf: Bæredygtigt fiskeri