Anholdelse og fængsling gennem tiderne

De udførlige bestemmelser i den nugældende retsplejelovs kapitler 69 og 70 om anholdelse og varetægtsfængsling er resultater af en udvikling, der har varet lige så længe, som der har været lov og ret i Danmark.

Læs artiklen om anholdelse og fængsling gennem tiderne, som udkom første gang i 1996 i Politihistorisk Selskabs årsskrift.

Af Jørgen Schmidt

Læs e-magasin: Anholdelse og fængsling gennem tiderne

Læs e-magasin: Anholdelse og fængsling gennem tiderne

Læs pdf: Anholdelse og fængsling gennem tiderne

Læs pdf: Anholdelse og fængsling gennem tiderne