Artikler om Politihistorie

Her finder du de senest udgivne artikler fra Politihistorisk Forening


Læs artiklen: En skelsættende nat i politiets historie

En skelsættende nat i politiets historie

I år er det 30 år siden, at der den 18. maj 1993 opstod voldsomme uroligheder på Nørrebro. Da politiet søgte at stoppe dem, blev de viklet ind i de alvorligste gadekampe siden 2. Verdenskrig, og der blev afgivet skud mod folkemængden. Det blev en skelsættende dag i politiets historie – og en dag mange danskere stadig husker.

Læs artiklen her

Artiklen er fra Politiforbundets blad Dansk Politi


holsteinsgadesagen

Læs artiklen: Holsteinsgadesagen

Holsteinsgadesagen

Det er i december 2022 110 år siden, at dansk politi opnåede et afgørende gennembrud ved brugen af forbryderfotos. Gennembruddet skyldtes drabet på blikkenslagermester Carl Kock. Drabssagen gik senere over i kriminalhistorien som Holsteinsgadesagen.

Læs artiklen her

Artiklen er fra Politiforbundets blad Dansk Politi


Læs artiklen: Politiet i 1800-tallet

Politiet i 1800-tallet

I dag har de fleste en ret præcis forestilling om, hvad begrebet ”Politi” dækker. Situationen var en anden i begyndelsen af 1800-tallet. Dengang tænkte ingen på politiet som et organ eller et korps; et sådant fandtes dårligt nok.

Læs artiklen her

Artiklen er fra fra Politihistorisk Selskabs årsskrift 1996


Politihistorisk Selskab

Læs artikel om Politihistorisk Selskab

Politihistorisk Selskab

Læs artikel om Politihistorisk Selskab fra Politihistorisk Selskabs årsskrift 1996.

Læs artiklen her


Læs: Æresdrabet på Ghazala Khan

Læs: Æresdrabet på Ghazala Khan

Æresdrabet på Ghazala Khan

I september for 15 år siden skrev Højesteret europæisk retshistorie, da den dømte en hel familie for drabet på den unge kvinde, Ghazala Khan. Hun var flygtet fra sin familie sammen med sin store kærlighed, Emal. De ville giftes. Men det blev en kort og tragisk kærlighedshistorie for det unge par.

Læs artiklen her

Artiklen er fra Politiforbundets blad Dansk Politi


Personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald

Læs Personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald

Personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald

Læs artiklen om politiassistent Arne Bengtssons personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald 19. september 1944, og hvad der fulgte efter indtil krigens afslutning.

Jørgen Jensen, der tidligere har været Politiforbundets repræsentant Politihistorisk Forenings bestyrelse, har skrevet artiklen efter samtaler med Arne Bengtsson.

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2022


Læs Anholdelse og fængsling gennem tiderne

Læs Anholdelse og fængsling gennem tiderne

Anholdelse og fængsling gennem tiderne

De udførlige bestemmelser i den nugældende retsplejelovs kapitler 69 og 70 om anholdelse og varetægtsfængsling er resultater af en udvikling, der har varet lige så længe, som der har været lov og ret i Danmark. Læs artiklen om anholdelse og fængsling gennem tiderne, som udkom første gang i 1996 i Politihistorisk Selskabs årsskrift.

Af Jørgen Schmidt

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2022


Forside: Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Læs Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Om Københavns og Danmarks-Norges første politimester, Claus Rasch. Af John Christensen og Henrik Stevnsborg

Læs Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Udgivet på politihistoriskforening.dk januar 2022


Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Læs Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Afslutningen af Den Kolde Krig markerede også afviklingen af det bipolare trusselsbillede bygget op omkring henholdsvis det kapitalistiske og det kommunistiske system.

Læs: Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2021


Projekter vedkommende politien

Læs Projekter vedkommende politien

Projekter vedkommende politien

Blandt Danske Kancellis henlagte sager for året 1691 er et læg med påskriften ”Relationer og Projecter, vedkommende Politien udi Danmark og Norge, dog mest Kiøbenhavn angaaende”.

Læs Projekter vedkommende politien

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2021


 Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Læs Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

– fra fri bemægtigelse til res communes
Refleksioner over dommen i sag C-683/16

Inspireret af EU-Domstolens dom i sag C-683/16 er emnet for dette bidrag den retlige status af fisk og fiskeri, der historisk har udviklet sig fra fri bemægtigelse af det, som ingen ejer (res nullius), til, at fiskebestanden er et fælles gode (res communes),1 hvis regulering inden for EU ikke er omfattet af medlemsstaternes højhedsret, men undergivet EU’s enekompetence.

Læs Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2021


Læs Olieretten – en god historie

Olieretten – en god historie

Det startede alt sammen ”over there”. Godt nok havde der været de første spæde tegn på olieboringer i Europa, men olieproduktionen blev for alvor en industri efter Edwin Drakes skelsættende olieboring i Titusville i Pennsylvania i 1859.

Læs Olieretten – en god historie

Udgivet på politihistoriskforening.dk april 2021


I politiets blitz

Læs artiklen: I politiets blitz

I politiets blitz

Politihistorie: Fortidens forbryderfotografier blev skelsættende for den moderne efterforsknings tilblivelse.

Læs I politiets blitz

Udgivet på politihistoriskforening.dk januar 2021


Politiets blade

Læs artiklen: politiets blade

Politiets blade

Interesserer man sig for politihistorie, og søger man oplysninger om politiet i nyere tid, er der væsentlige oplysninger at få ved læsning af de blade, der igennem tiden er udgivet af politiets ledelse eller organisationer.

Læs Politiets blade

Udgivet på politihistoriskforening.dk december 2020


Læs artiklen: Al begyndelse er svær

Al begyndelse er svær

Visse aspekter i forbindelse med gennemførelsen af reformen af Københavns politi i 1863
Den 1. juli 1883 burde være en mærkedag i Dansk Politi, for den dag trådte loven om omordning af Københavns politi i kraft. Loven ændrede politiet i hovedstaden fra at være overvejende et vægterkorps med tjeneste i nattetimerne og med opgaver som ordenshåndhævere til et – efter datidens målestok – moderne politikorps.

Læs Al begyndelse er svær

Udgivet på politihistoriskforening.dk november 2020