Artikler om Politihistorie

Her finder du de senest udgivne artikler fra Politihistorisk Forening


Hypnosemordene

Læs artiklen om hypnosemordene

Hypnosemordene

Danmarkshistoriens mest gådefulde forbrydelse. Sådan blev er række drab, der fandt sted i 1951 beskrevet. De blev også kaldt for hypnosemordene, og drabene vækker stadig debat, for kan man hypnotisere en anden til at begå en forbrydelse? I 2024 er det 50 siden, at den ene af gerningsmændene begik selvmord med cyankalium.

Tekst: Ph.d. Frederik Strand, museumsleder ved Politimuseet

Læs artiklen her >>

Artiklen er fra Dansk Politi 2, 2024


Læs artiklen om Pusher Street her

Pusher Street

– historien om Danmarks mest berygtede gade
Pusher Street og handlen med hash og hårde stoffer på Christiania er måske snart historie? Seneste udmelding fra justitsminister Peter Hummelgaard er, at den berygtede gade til april kan blive forvandlet til en gade med fællesspisning, iværksætterhuse og festival, som er christianitternes vision for fremtidens Pusher Street. I denne udgave af politihistorien ser vi tilbage på de mange – og forgæves – kampe mod den organiserede kriminalitet i Fristaden.

Tekst: Ph.d. Frederik Strand, museumsleder ved Politimuseet

Læs artiklen her >>

Artiklen er fra Dansk Politi 1, 2024


Læs artiklen om Blekingegadebanden her

Blekingegadebanden

– kriminalhistoriens største sag
Blekingegadebanden er kendt af de fleste danskere, unge som ældre. Vi har at gøre med kriminalhistoriens måske største og mest omfattende sagskompleks. I forbindelse med 30-året for den sidste domfældelse i sagen, samt 35-året for det tragiske drab på politibetjenten Jesper Egtved Hansen, sætter Politimuseet i en særudstilling fokus på den store, særdeles omfattende og meget omdiskuterede sag, der senere fik betegnelsen Blekingegade-sagen.

Tekst: Ph.d. Frederik Strand, museumsleder ved Politimuseet

Læs artiklen her >>

Artiklen er fra Dansk Politi 5, 2023


Politiets Aktionsstyrke

Læs artiklen om aktionsstyrken her

Aktionsstyrken – politi i en forandret verden

Det var Politiets Aktionsstyrke, der pågreb gerningsmanden bag skuddramaet på Christiania den 31. august 2016, og det var Aktionsstyrken, der skød og dræbte manden bag terroranslagene mod Krudttønden og den jødiske synagoge i København 2015. Operationerne har gjort Aktionsstyrken kendt i offentligheden, men der er næppe mange, der kender noget nærmere til styrken, der med årene har fået en større og større betydning for politiets virke i Danmark – og i år fylder 50 år.

Tekst: Ph.d. Frederik Strand, museumsleder ved Politimuseet

Læs artiklen her >>

Artiklen er fra Dansk Politi 3, 2023


Læs artiklen om Interpol 100 år

Interpol 100 år

Interpol blev grundlagt den 7. september 1923 under en international politikonference i Wien, hvori også Danmark deltog. Ved 100 års jubilæet har 195 lande tilsluttet sig organisationen, som dermed er en af verdens største og ældste globale organisationer. Hvem var grundlæggerne af Interpol, hvad fik dem til at sætte det skib i søen, og hvordan er det lykkedes trods storm og høj sø undervejs at holde fartøjet flydende i så mange år?
Tidligere kriminalinspektør Frode Z. Olsen har skrevet en beretning, som i ord og billeder besvarer de tre spørgsmål, og samtidigt tager læseren forbi de vigtigste milepæle i Interpols historie. God tur!

Læs artiklen her >>

Udgivet på politihistoriskforening.dk august 2023


Læs artiklen: En skelsættende nat i politiets historie

En skelsættende nat i politiets historie

I år er det 30 år siden, at der den 18. maj 1993 opstod voldsomme uroligheder på Nørrebro. Da politiet søgte at stoppe dem, blev de viklet ind i de alvorligste gadekampe siden 2. Verdenskrig, og der blev afgivet skud mod folkemængden. Det blev en skelsættende dag i politiets historie – og en dag mange danskere stadig husker.

Læs artiklen her

Artiklen er fra Politiforbundets blad Dansk Politi


holsteinsgadesagen

Læs artiklen: Holsteinsgadesagen

Holsteinsgadesagen

Det er i december 2022 110 år siden, at dansk politi opnåede et afgørende gennembrud ved brugen af forbryderfotos. Gennembruddet skyldtes drabet på blikkenslagermester Carl Kock. Drabssagen gik senere over i kriminalhistorien som Holsteinsgadesagen.

Læs artiklen her

Artiklen er fra Politiforbundets blad Dansk Politi


Læs artiklen: Politiet i 1800-tallet

Politiet i 1800-tallet

I dag har de fleste en ret præcis forestilling om, hvad begrebet ”Politi” dækker. Situationen var en anden i begyndelsen af 1800-tallet. Dengang tænkte ingen på politiet som et organ eller et korps; et sådant fandtes dårligt nok.

Læs artiklen her

Artiklen er fra fra Politihistorisk Selskabs årsskrift 1996


Politihistorisk Selskab

Læs artikel om Politihistorisk Selskab

Politihistorisk Selskab

Læs artikel om Politihistorisk Selskab fra Politihistorisk Selskabs årsskrift 1996.

Læs artiklen her


Læs: Æresdrabet på Ghazala Khan

Læs: Æresdrabet på Ghazala Khan

Æresdrabet på Ghazala Khan

I september for 15 år siden skrev Højesteret europæisk retshistorie, da den dømte en hel familie for drabet på den unge kvinde, Ghazala Khan. Hun var flygtet fra sin familie sammen med sin store kærlighed, Emal. De ville giftes. Men det blev en kort og tragisk kærlighedshistorie for det unge par.

Læs artiklen her

Artiklen er fra Politiforbundets blad Dansk Politi


Personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald

Læs Personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald

Personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald

Læs artiklen om politiassistent Arne Bengtssons personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald 19. september 1944, og hvad der fulgte efter indtil krigens afslutning.

Jørgen Jensen, der tidligere har været Politiforbundets repræsentant Politihistorisk Forenings bestyrelse, har skrevet artiklen efter samtaler med Arne Bengtsson.

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2022


Læs Anholdelse og fængsling gennem tiderne

Læs Anholdelse og fængsling gennem tiderne

Anholdelse og fængsling gennem tiderne

De udførlige bestemmelser i den nugældende retsplejelovs kapitler 69 og 70 om anholdelse og varetægtsfængsling er resultater af en udvikling, der har varet lige så længe, som der har været lov og ret i Danmark. Læs artiklen om anholdelse og fængsling gennem tiderne, som udkom første gang i 1996 i Politihistorisk Selskabs årsskrift.

Af Jørgen Schmidt

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2022


Forside: Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Læs Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Om Københavns og Danmarks-Norges første politimester, Claus Rasch. Af John Christensen og Henrik Stevnsborg

Læs Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Udgivet på politihistoriskforening.dk januar 2022


Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Læs Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Afslutningen af Den Kolde Krig markerede også afviklingen af det bipolare trusselsbillede bygget op omkring henholdsvis det kapitalistiske og det kommunistiske system.

Læs: Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2021


Projekter vedkommende politien

Læs Projekter vedkommende politien

Projekter vedkommende politien

Blandt Danske Kancellis henlagte sager for året 1691 er et læg med påskriften ”Relationer og Projecter, vedkommende Politien udi Danmark og Norge, dog mest Kiøbenhavn angaaende”.

Læs Projekter vedkommende politien

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2021


 Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Læs Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

– fra fri bemægtigelse til res communes
Refleksioner over dommen i sag C-683/16

Inspireret af EU-Domstolens dom i sag C-683/16 er emnet for dette bidrag den retlige status af fisk og fiskeri, der historisk har udviklet sig fra fri bemægtigelse af det, som ingen ejer (res nullius), til, at fiskebestanden er et fælles gode (res communes),1 hvis regulering inden for EU ikke er omfattet af medlemsstaternes højhedsret, men undergivet EU’s enekompetence.

Læs Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2021


Læs Olieretten – en god historie

Olieretten – en god historie

Det startede alt sammen ”over there”. Godt nok havde der været de første spæde tegn på olieboringer i Europa, men olieproduktionen blev for alvor en industri efter Edwin Drakes skelsættende olieboring i Titusville i Pennsylvania i 1859.

Læs Olieretten – en god historie

Udgivet på politihistoriskforening.dk april 2021


I politiets blitz

Læs artiklen: I politiets blitz

I politiets blitz

Politihistorie: Fortidens forbryderfotografier blev skelsættende for den moderne efterforsknings tilblivelse.

Læs I politiets blitz

Udgivet på politihistoriskforening.dk januar 2021


Politiets blade

Læs artiklen: politiets blade

Politiets blade

Interesserer man sig for politihistorie, og søger man oplysninger om politiet i nyere tid, er der væsentlige oplysninger at få ved læsning af de blade, der igennem tiden er udgivet af politiets ledelse eller organisationer.

Læs Politiets blade

Udgivet på politihistoriskforening.dk december 2020


Læs artiklen: Al begyndelse er svær

Al begyndelse er svær

Visse aspekter i forbindelse med gennemførelsen af reformen af Københavns politi i 1863
Den 1. juli 1883 burde være en mærkedag i Dansk Politi, for den dag trådte loven om omordning af Københavns politi i kraft. Loven ændrede politiet i hovedstaden fra at være overvejende et vægterkorps med tjeneste i nattetimerne og med opgaver som ordenshåndhævere til et – efter datidens målestok – moderne politikorps.

Læs Al begyndelse er svær

Udgivet på politihistoriskforening.dk november 2020