Artikler

Her finder du de senest udgivne artikler fra Politihistorisk Forening


Dansk politi og demokratiet

Læs artiklen: Dansk politi og demokratiet

Dansk politi og demokratiet

I denne artikel stilles spørgsmålet om, hvilken betydning demokrati, demokratisering og demokratiteori har haft for dansk politi som samfundsinstitution.

Udgivet på politihistoriskforening.dk december 2019

Læs Dansk politi og demokratiet


Regulering af den private sikkerhedsindustri

Læs artiklen: Regulering af den private sikkerhedsindustri

Regulering af den private sikkerhedsindustri

Siden 1986 har den private sikkerhedsindustri været reguleret af vagtvirksomhedsloven. Før var der ingen regulering af branchen, selv om private vagtselskaber har været på det danske marked siden begyndelsen af 1900-tallet med Dansk Nattevagt (Senere G4S) i 1901 og Falck i 1906.

Udgivet på politihistoriskforening.dk november 2019

Læs Regulering af den private sikkerhedsindustri  


Den offentlige orden eller pressens frihed?

Læs artiklen: Den offentlige orden eller pressens frihed?

Den offentlige orden eller pressens frihed? – Om politiet og pressen

Politiet og pressen er vægtige samfundsinstitutioner. Politiet kan bramfrit siges at udgøre den ultimative udøvende magt, medens pressen er den såkaldte ”fjerde statsmagt”. Disse to magter mødes tit i det daglige arbejde – ofte i en form for samarbejde, men undertiden også som en form for modstandere eller i hvert fald med modstridende interesser.

Udgivet på www.politihistoriskforening.dk oktober 2019

Læs Den offentlige orden eller pressens frihed?


Gensyn med Den Store Udfejelsesfest

Læs artiklen: Gensyn med Den Store Udfejelsesfest

Gensyn med Den Store Udfejelsesfest

Gabel og hans gård i trykkefrihedsskrifterne 1772
Fredag den 17. januar 1772 blev kabinetsminister Johann Friedrich Struensee og hans nærmeste medarbejdere i de tidlige morgentimer arresteret og indsat som statsfanger i Kastellet, mens dronning Caroline Mathilde under militær bevogtning var blevet ført til Kronborg.

Udgivet på www.politihistoriskforening.dk september 2019

Læs Gensyn med Den Store Udfejelsesfest


Læs artiklen: Forhørsteknik og efterforskningsmetoder i den københavnske Inkvisitionskommission omkring 1750

Den københavnske Inkvisitionskommission

Forhørsteknik og efterforskningsmetoder i den københavnske Inkvisitionskommission omkring 1750
Hvis man vil undersøge efterforskningen af kriminalitet i København i 1700-tallet, så er det ikke politimesterembedet, men i stedet den såkaldte Inkvisitionskommission, som er den helt centrale institution – i hvert fald når det drejer sig om tyverier.

Udgivet på www.politihistoriskforening.dk september 2019

Læs Forhørsteknik og efterforskningsmetoder i den københavnske Inkvisitionskommission omkring 1750

 


Københavns Politi under enevælden

Læs artiklen: Københavns Politi under enevælden

Københavns Politi under enevælden

Klemt inde bag det forældede voldanlæg voksede København sig stor under den sene enevælde. Med det voksende antal indbyggere voksede også opgaven med at holde gaderne ordentlige og borgerne trygge. For at løse opgaven vandrede politibetjente, opsigtsbetjente og patruljebetjente gaderne tynde. Politibetjentene, klædt i de oldenborgske farver, sørgede for at holde opsyn med alt, hvad der kom politiet ved, mens de øvrige, klædt i civil, holdt opsyn med, at gaderne var rene og tiggerne borte.

Udgivet på www.politihistoriskforening.dk august 2019

Læs Københavns Politi under enevælden


Københavns sidste offentlige henrettelse

Læs artiklen: Københavns sidste offentlige henrettelse

Københavns sidste offentlige henrettelse

I den tidligere morgenstund den 19. maj 1857 blev smedesvend Christian Julius Jensen ført ud til retterstedet på Amager, hvor han som den sidste blev offentligt henrettet i København.

Udgivet på www.politihistoriskforening.dk august 2019

Læs Københavns sidste offentlige henrettelse


Læs: De forsvundne voldtægtssager

De forsvundne voldtægtssager

Voldtægtsforbrydelsen indtager en interessant rolle i strafferetshistorien. Fra landskabslovene til straffeloven 1930 § 216 er voldtægt blevet betragtet som en alvorlig forbrydelse, selvom dens definition har ændret sig løbende.

Udgivet på www.politihistoriskforening.dk juli 2019

Læs De forsvundne voldtægtssager


Fra birk til politi- og retskredse

Læs Fra birk til politi- og retskredse

Fra birk til politi- og retskredse

I denne artikel sættes der fokus på, hvordan hovedstadsmetropolens politi- og retskredse tilpassedes i forhold til byregionens voldsomme urbanisering fra tiden omkring midten af det 19. århundrede og i de følgende 170 år.

Udgivet på www.politihistoriskforening.dk maj 2019

Læs Fra birk til politi- og retskredse >>


Politiet i populærkulturen

Læs om Politiet i populærkulturen

Politiet i populærkulturen

Hvordan er politiet blevet fremstillet i populærkulturen gennem tiden? Det enkle svar er: meget forskelligt! Fra de første kriminalromaner til de seneste tv-krimier er der sket en kolossal udvikling. Artiklen bygger på et foredrag i Politihistorisk Forening d. 27.2.2018 Forfatteren, Gunhild Agger, er professor emerita i mediehistorie på Aalborg Universitet.

Udgivet på www.politihistoriskforening.dk november 2018

Læs om Politiet i populærkulturen >>


Få overblik over artiklerne her: