Artikler

Artikler fra Politihistorisk Forening


Københavns Politi under enevælden

Læs artiklen: Københavns Politi under enevælden

Københavns Politi under enevælden

Klemt inde bag det forældede voldanlæg voksede København sig stor under den sene enevælde. Med det voksende antal indbyggere voksede også opgaven med at holde gaderne ordentlige og borgerne trygge. For at løse opgaven vandrede politibetjente, opsigtsbetjente og patruljebetjente gaderne tynde. Politibetjentene, klædt i de oldenborgske farver, sørgede for at holde opsyn med alt, hvad der kom politiet ved, mens de øvrige, klædt i civil, holdt opsyn med, at gaderne var rene og tiggerne borte.

Læs Københavns Politi under enevælden


Københavns sidste offentlige henrettelse

Læs artiklen: Københavns sidste offentlige henrettelse

Københavns sidste offentlige henrettelse

I den tidligere morgenstund den 19. maj 1857 blev smedesvend Christian Julius Jensen ført ud til retterstedet på Amager, hvor han som den sidste blev offentligt henrettet i København.

Læs Københavns sidste offentlige henrettelse


Læs: De forsvundne voldtægtssager

De forsvundne voldtægtssager

Voldtægtsforbrydelsen indtager en interessant rolle i strafferetshistorien. Fra landskabslovene til straffeloven 1930 § 216 er voldtægt blevet betragtet som en alvorlig forbrydelse, selvom dens definition har ændret sig løbende.

Læs De forsvundne voldtægtssager


Fra birk til politi- og retskredse

Læs Fra birk til politi- og retskredse

Fra birk til politi- og retskredse

I denne artikel sættes der fokus på, hvordan hovedstadsmetropolens politi- og retskredse tilpassedes i forhold til byregionens voldsomme urbanisering fra tiden omkring midten af det 19. århundrede og i de følgende 170 år.

Læs Fra birk til politi- og retskredse >>


Politiet i populærkulturen

Læs om Politiet i populærkulturen

Politiet i populærkulturen

Hvordan er politiet blevet fremstillet i populærkulturen gennem tiden? Det enkle svar er: meget forskelligt! Fra de første kriminalromaner til de seneste tv-krimier er der sket en kolossal udvikling. Artiklen bygger på et foredrag i Politihistorisk Forening d. 27.2.2018 Forfatteren, Gunhild Agger, er professor emerita i mediehistorie på Aalborg Universitet.

Læs om Politiet i populærkulturen >>


Jødefejden 1819 - 1820

Læs om Jødefejden 1819 – 1820

Jødefejden 1819 – 1820

Under Jødefejden blev militæret indsat i Københavns gader, og begivenhederne gav dengang anledning til diskussion om afgrænsningen mellem politiet og militæret. Et historisk princip i Danmark, om at militæret kun undtagelsesvist skal rekvireres af politiet med henblik på at løse politiets opgaver, er gennem historien løbende blevet udfordret. Princippet er den dag i dag, i det danske Grundlovssikrede og demokratiske retssamfund, stadig omdrejningspunkt for debat, såvel som det også var tilfældet under enevælden i forbindelse med Jødefejden. Spørgsmålet er derfor: Hvad skete der tilbage i 1819-1820 under Jødefejden, og hvad er status nu?

Læs om Jødefejden >>


Politiskolen 100 år

Læs om Politiskolen 100 år

Politiskolen 100 år

I denne lille artikelsamling har fire skribenter, der på hver deres måde har – eller har haft – tilknytning til Politiskolen, bidraget med deres viden og erfaring omkring skolens udvikling set i forskellige tidsperspektiver.

Læs om Politiskolen 100 år >>


Læs om juletræstyvene

Pas på juletræstyvene

Københavnske politifolk fik 8. december 1884 besked på at holde øje med kuske, der kørte med juletræer i større antal. Læs artiklen af arkivar Jørgen Mikkelsen fra Politiken 19. december 2017.

 

Læs om juletræstyvene >>


Læs om biler med blå blink

Biler med blå blink

I denne tid er det 100 år siden, politiet blev motoriseret. Før det skete, brugte de cykler, trækvogne, taxaer og offentlig transport. Læs artikel af Gorm Vølver fra Poitiken 7. december 2017 her.

 

Læs om biler med blå blink >>


Læs artiklen: Klaksvig-sagen

Læs artiklen: Klaksvig-sagen

Klaksvig-sagen

Læs artikel om Klaksvig-sagen: En spektakulær sag fra 1955 på Færøerne.

Denne artikel er af Jørgen Mikkelsen,
Arkivar og seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet
Bragt i Politiken, 31. 10. 2017

Læs om Klaksvig-sagen >>


Da det hemmelige politi kom til staden

Læs artiklen: Da det hemmelige politi kom til staden

Da det hemmelige politi kom til staden

I artiklen fortælles historien om oprettelsen af Danmarks første sikkerhedspoliti 1800-48. Hvorfor og hvordan skete det, og hvorledes tacklede man nogle af tidens store overvågnings- og efterforsk-ningsopgaver? Det handler om skygningen af den tyske nationalhelt, professor Arndt, i 1816, for-søget på at finde bagmændene bag gadeurolighederne i 1819, arrestationen af dr. Dampe i 1820 samt om indsamlingen af stemningsrapporter fra de liberale hovedstadsmiljøer i begyndelsen af 1840’erne.

Læs Da det hemmelige politi kom til staden >>


Læs artiklen: Kommunefogeder som del af politiet i Grønland

Kommunefogeder som del af politiet i Grønland

Artiklen er skrevet i forbindelse med, at forfatteren, Stephanie Dahl-Jensen, BA.jur, tilbragte 5 måneder hos den juridiske søjle i Grønlands Politimesterembede. Efter en tur op af landets vestkyst med politikutteren Sisak, hvor der blev besøgt en række byer og bygder, blev hun interesseret i at se nærmere på Grønlands anvendelse af uuddannet politi. I artiklen sættes derfor fokus på de grønlandske kommunefogeder, aktuelt og historisk.

Læs Kommunefogeder som del af politiet i Grønland >>


Der Beauftragte. Paul Kanstein.

Læs historien: Der Beauftragte. Paul Kanstein.

Der Beauftragte. Paul Kanstein

Paul Kanstein er en central skikkelse i besættelsestidens danske politihistorie. Som Beauftragter under det tyske gesandtskab – og med en fortid i Gestapo og som vicepolitipræsident i Berlin – blev han besættelsesmagtens direkte kontakt til dansk politi.

Læs Der Beauftragte. Paul Kanstein. her >>


Læs historien: Privat efterforskning

Læs historien: Privat efterforskning

Privat efterforskning

I Danmark kan enhver slå sig ned som privat efterforsker/detektiv. Det vil sige, at der hverken kræves nogen bestemt uddannelse eller en egentlig autorisation. Markedet for privat sikkerhed er en voksende industri. Men i henhold til retsplejeloven er det politiets opgave at efterforske forbrydelser. Har politiet spillet fallit?

Læs historien om Privat efterforskning her >>


nyhavn_i_50erne

Læs historien: Nyhavn i 50’erne

Nyhavn i 50’erne

Om politiets arbejdsopgaver og arbejdsmetoder, om hundestedfiskere på nyhavnsbesøg og om sprittere.

Læs historien om Nyhavn i 50’erne her >>


Med tungen lige i munden

Læs historien: Med tungen lige i munden

Med tungen lige i munden

Det vanskelige forhold mellem politi og besættelsesmagt under krigen 1940-45 og konsekvenserne for en række politiledere.

Læs historien: Med tungen lige i munden her >>


Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej

Læs historien: Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej

Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej

Der er visse forbrydelser, der af ukendte årsager udvikler en usædvanlig stor interesse i både offentligheden og massemedierne. Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej er en af disse forbrydelser. Få alle fakta, myter og konspirationsteorier her.

Læs om Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej her >>


En Gestapo-officers dobbeltspil

Læs historien: En Gestapo-officers dobbeltspil

En Gestapo-officers dobbeltspil

I Gestapo var der én, der var med i hele besættelsestiden i Danmark: SS-Hauptsturmführer og Kriminalrath Hans Hermannsen (1891-1952). Få hele historien om Hans Hermannsen og hans dobbeltspil her.

Læs om En Gestapo-officers dobbeltspil her >>


Myten Bernadotte

Læs historien om Myten Bernadotte

Myten Grev Folke Bernadotte

Grev Folke Bernadotte står historisk som manden, der med De Hvide Busser i april 1945 – næsten egenhændigt – fik hentet de danske kz-fanger hjem fra Tyskland. Myten har bidt sig fast, men holder ikke. Hovedparten af æren skal i stedet tilskrives danske embedsmænd.

Læs historien om Myten Bernadotte her >>


Politimester Ernst

Læs historien om Politimester Ernst

Politimester Ernst

Af den perlerække, der udgøres af tidligere politimestre og -direktører i København, er det få, der er kendt udenfor deres egen tid. En undtagelse herfra er Johan Bertram Ernst, der var politimester i København fra 1710 til 1722.

Læs historien om Politimester Ernst her >>