Artikler om Politihistorie

Her finder du de senest udgivne artikler fra Politihistorisk Forening


Læs artiklen: Al begyndelse er svær

Al begyndelse er svær

Visse aspekter i forbindelse med gennemførelsen af reformen af Københavns politi i 1863
Den 1. juli 1883 burde være en mærkedag i Dansk Politi, for den dag trådte loven om omordning af Københavns politi i kraft. Loven ændrede politiet i hovedstaden fra at være overvejende et vægterkorps med tjeneste i nattetimerne og med opgaver som ordenshåndhævere til et – efter datidens målestok – moderne politikorps.

Læs Al begyndelse er svær

Udgivet på politihistoriskforening.dk november 2020


Hundrede års retsvidenskab

Læs artiklen: Hundrede års retsvidenskab

Hundrede års retsvidenskab

Hundrede år er blot en lille del af retsvidenskabens historie, som rækker helt tilbage til det gamle Rom og middelalderens universiteter og grundlæggelsen af det juridiske studium dér. Men vil en jurist i dag forstå, hvor vi er, så kan det være en ide at se de hundrede år tilbage, som vi skal tale om i denne artikel.

Udgivet på politihistoriskforening.dk oktober 2020

Læs Hundrede års retsvidenskab


Dansk politis sidste indrømmelse

Læs artiklen: Dansk politis sidste indrømmelse

Dansk politis sidste indrømmelse

I alle de vesteuropæiske lande, der blev besat af Tyskland 1940-45, opstod blandt mange andre problemer, spørgsmålet om de besatte landes politis fremtidige rolle. Der kom vidt forskellige løsninger på spørgsmålet, alt afhængigt af de lokale forhold og besættelsens karakter. Med undtagelse af Danmark nægtede de øvrige besatte landes regeringer at acceptere besættelsen og at fungere på regeringsniveau.

Udgivet på politihistoriskforening.dk september 2020

Læs Dansk politis sidste indrømmelse


Et bæredygtigt politi? Artiklens forside

Læs artiklen: Et bæredygtigt politi?

Et bæredygtigt politi?

Formålet med den foreliggende artikel er for det første at undersøge, hvad begrebet bæredygtig politiorganisation indeholder, og dernæst at stille spørgsmålet, om politiets organisation overhovedet kan blive bæredygtig?

Udgivet på politihistoriskforening.dk august 2020

Læs Et bæredygtigt politi?


Inkvisitoren: Artiklens forside

Læs artiklen: Inkvisitoren

Inkvisitoren

I Danmark indtager den inkvisitoriske proces i et historisk perspektiv en stor plads, idet Rigsdagen først så sent som i 1916 realiserede 1849-grundlovens § 76 om, ”at Retsplejen bliver at adskille fra Forvaltningen”.

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2020

Læs Inkvisitoren


Forsiden af artiklen

Læs artiklen: Politi og information

Politi og information

Mange samfundsmæssige funktioner er betinget af, at der er adgang til den information, som er nødvendig for funktionens udøvelse.

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2020

Læs Politi og information


Hvem dræbte Stine Giesler?

Læs artiklen: Hvem dræbte Stine Giesler?

Hvem dræbte Stine Giesler?

I denne måned er det 30 år siden, at det tragiske drab på Stine Geisler fandt sted. Geisler blev fundet myrdet i en kælder bundet og overhældt med bonevoks. Efterfølgende vakte drabet betydelig debat – for hvem myrdede den unge pige? Og hvorfor blev sagen aldrig opklaret? Stine Geisler-sagen står stadig den dag i dag som en af det 20. århundredes mest omtalte drabssager.

Udgivet i Dansk Politi, 02/maj 2020

Læs Hvem dræbte Stine Giesler?


Fælles efterforskningshold

Læs artiklen: Fælles efterforskningshold

Fælles efterforskningshold

– et moderne værktøj til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet

Udgivet på politihistoriskforening.dk april 2020

Læs Fælles efterforskningshold 


Til kamp mod smitsomme sygdomme

Læs artiklen: Til kamp mod smitsomme sygdomme

Til kamp mod smitsomme sygdomme

Coronaen har unægtelig gjort det besværligt at være dansker – i alt fald i nogle måneder. Men det kan måske være en trøst, at mange af de epidemihæmmende foranstaltninger, der har været afprøvet siden middelalderen, faktisk har båret frugt.

Udgivet på politihistoriskforening.dk marts 2020

Læs Til kamp mod smitsomme sygdomme


Dansk politi og demokratiet

Læs artiklen: Dansk politi og demokratiet

Dansk politi og demokratiet

I denne artikel stilles spørgsmålet om, hvilken betydning demokrati, demokratisering og demokratiteori har haft for dansk politi som samfundsinstitution.

Udgivet på politihistoriskforening.dk december 2019

Læs Dansk politi og demokratiet


Regulering af den private sikkerhedsindustri

Læs artiklen: Regulering af den private sikkerhedsindustri

Regulering af den private sikkerhedsindustri

Siden 1986 har den private sikkerhedsindustri været reguleret af vagtvirksomhedsloven. Før var der ingen regulering af branchen, selv om private vagtselskaber har været på det danske marked siden begyndelsen af 1900-tallet med Dansk Nattevagt (Senere G4S) i 1901 og Falck i 1906.

Udgivet på politihistoriskforening.dk november 2019

Læs Regulering af den private sikkerhedsindustri  


Den offentlige orden eller pressens frihed?

Læs artiklen: Den offentlige orden eller pressens frihed?

Den offentlige orden eller pressens frihed? – Om politiet og pressen

Politiet og pressen er vægtige samfundsinstitutioner. Politiet kan bramfrit siges at udgøre den ultimative udøvende magt, medens pressen er den såkaldte ”fjerde statsmagt”. Disse to magter mødes tit i det daglige arbejde – ofte i en form for samarbejde, men undertiden også som en form for modstandere eller i hvert fald med modstridende interesser.

Udgivet på www.politihistoriskforening.dk oktober 2019

Læs Den offentlige orden eller pressens frihed?