Artikler om Politihistorie

Her finder du de senest udgivne artikler fra Politihistorisk Forening


Personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald

Læs Personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald

Personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald

Læs artiklen om politiassistent Arne Bengtssons personlige erindringer fra deportationen til Buchenwald 19. september 1944, og hvad der fulgte efter indtil krigens afslutning.

Jørgen Jensen, der tidligere har været Politiforbundets repræsentant Politihistorisk Forenings bestyrelse, har skrevet artiklen efter samtaler med Arne Bengtsson.

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2022


Læs Anholdelse og fængsling gennem tiderne

Læs Anholdelse og fængsling gennem tiderne

Anholdelse og fængsling gennem tiderne

De udførlige bestemmelser i den nugældende retsplejelovs kapitler 69 og 70 om anholdelse og varetægtsfængsling er resultater af en udvikling, der har varet lige så længe, som der har været lov og ret i Danmark. Læs artiklen om anholdelse og fængsling gennem tiderne, som udkom første gang i 1996 i Politihistorisk Selskabs årsskrift.

Af Jørgen Schmidt

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2022


Forside: Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Læs Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Om Københavns og Danmarks-Norges første politimester, Claus Rasch. Af John Christensen og Henrik Stevnsborg

Læs Kongelig Majestæts allerunderdanigste og tropligtigste tjener

Udgivet på politihistoriskforening.dk januar 2022


Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Læs Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Afslutningen af Den Kolde Krig markerede også afviklingen af det bipolare trusselsbillede bygget op omkring henholdsvis det kapitalistiske og det kommunistiske system.

Læs: Transnationalt dansk politi: Mellem internationalt samarbejde og nationalt modarbejde

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2021


Projekter vedkommende politien

Læs Projekter vedkommende politien

Projekter vedkommende politien

Blandt Danske Kancellis henlagte sager for året 1691 er et læg med påskriften ”Relationer og Projecter, vedkommende Politien udi Danmark og Norge, dog mest Kiøbenhavn angaaende”.

Læs Projekter vedkommende politien

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2021


 Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Læs Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

– fra fri bemægtigelse til res communes
Refleksioner over dommen i sag C-683/16

Inspireret af EU-Domstolens dom i sag C-683/16 er emnet for dette bidrag den retlige status af fisk og fiskeri, der historisk har udviklet sig fra fri bemægtigelse af det, som ingen ejer (res nullius), til, at fiskebestanden er et fælles gode (res communes),1 hvis regulering inden for EU ikke er omfattet af medlemsstaternes højhedsret, men undergivet EU’s enekompetence.

Læs Bæredygtigt fiskeri: EU’s enekompetence

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2021


Læs Olieretten – en god historie

Olieretten – en god historie

Det startede alt sammen ”over there”. Godt nok havde der været de første spæde tegn på olieboringer i Europa, men olieproduktionen blev for alvor en industri efter Edwin Drakes skelsættende olieboring i Titusville i Pennsylvania i 1859.

Læs Olieretten – en god historie

Udgivet på politihistoriskforening.dk april 2021


I politiets blitz

Læs artiklen: I politiets blitz

I politiets blitz

Politihistorie: Fortidens forbryderfotografier blev skelsættende for den moderne efterforsknings tilblivelse.

Læs I politiets blitz

Udgivet på politihistoriskforening.dk januar 2021


Politiets blade

Læs artiklen: politiets blade

Politiets blade

Interesserer man sig for politihistorie, og søger man oplysninger om politiet i nyere tid, er der væsentlige oplysninger at få ved læsning af de blade, der igennem tiden er udgivet af politiets ledelse eller organisationer.

Læs Politiets blade

Udgivet på politihistoriskforening.dk december 2020


Læs artiklen: Al begyndelse er svær

Al begyndelse er svær

Visse aspekter i forbindelse med gennemførelsen af reformen af Københavns politi i 1863
Den 1. juli 1883 burde være en mærkedag i Dansk Politi, for den dag trådte loven om omordning af Københavns politi i kraft. Loven ændrede politiet i hovedstaden fra at være overvejende et vægterkorps med tjeneste i nattetimerne og med opgaver som ordenshåndhævere til et – efter datidens målestok – moderne politikorps.

Læs Al begyndelse er svær

Udgivet på politihistoriskforening.dk november 2020


Hundrede års retsvidenskab

Læs artiklen: Hundrede års retsvidenskab

Hundrede års retsvidenskab

Hundrede år er blot en lille del af retsvidenskabens historie, som rækker helt tilbage til det gamle Rom og middelalderens universiteter og grundlæggelsen af det juridiske studium dér. Men vil en jurist i dag forstå, hvor vi er, så kan det være en ide at se de hundrede år tilbage, som vi skal tale om i denne artikel.

Udgivet på politihistoriskforening.dk oktober 2020

Læs Hundrede års retsvidenskab


Dansk politis sidste indrømmelse

Læs artiklen: Dansk politis sidste indrømmelse

Dansk politis sidste indrømmelse

I alle de vesteuropæiske lande, der blev besat af Tyskland 1940-45, opstod blandt mange andre problemer, spørgsmålet om de besatte landes politis fremtidige rolle. Der kom vidt forskellige løsninger på spørgsmålet, alt afhængigt af de lokale forhold og besættelsens karakter. Med undtagelse af Danmark nægtede de øvrige besatte landes regeringer at acceptere besættelsen og at fungere på regeringsniveau.

Udgivet på politihistoriskforening.dk september 2020

Læs Dansk politis sidste indrømmelse


Et bæredygtigt politi? Artiklens forside

Læs artiklen: Et bæredygtigt politi?

Et bæredygtigt politi?

Formålet med den foreliggende artikel er for det første at undersøge, hvad begrebet bæredygtig politiorganisation indeholder, og dernæst at stille spørgsmålet, om politiets organisation overhovedet kan blive bæredygtig?

Udgivet på politihistoriskforening.dk august 2020

Læs Et bæredygtigt politi?


Inkvisitoren: Artiklens forside

Læs artiklen: Inkvisitoren

Inkvisitoren

I Danmark indtager den inkvisitoriske proces i et historisk perspektiv en stor plads, idet Rigsdagen først så sent som i 1916 realiserede 1849-grundlovens § 76 om, ”at Retsplejen bliver at adskille fra Forvaltningen”.

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2020

Læs Inkvisitoren


Forsiden af artiklen

Læs artiklen: Politi og information

Politi og information

Mange samfundsmæssige funktioner er betinget af, at der er adgang til den information, som er nødvendig for funktionens udøvelse.

Udgivet på politihistoriskforening.dk juli 2020

Læs Politi og information


Hvem dræbte Stine Giesler?

Læs artiklen: Hvem dræbte Stine Giesler?

Hvem dræbte Stine Giesler?

I denne måned er det 30 år siden, at det tragiske drab på Stine Geisler fandt sted. Geisler blev fundet myrdet i en kælder bundet og overhældt med bonevoks. Efterfølgende vakte drabet betydelig debat – for hvem myrdede den unge pige? Og hvorfor blev sagen aldrig opklaret? Stine Geisler-sagen står stadig den dag i dag som en af det 20. århundredes mest omtalte drabssager.

Udgivet i Dansk Politi, 02/maj 2020

Læs Hvem dræbte Stine Giesler?


Fælles efterforskningshold

Læs artiklen: Fælles efterforskningshold

Fælles efterforskningshold

– et moderne værktøj til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet

Udgivet på politihistoriskforening.dk april 2020

Læs Fælles efterforskningshold 


Til kamp mod smitsomme sygdomme

Læs artiklen: Til kamp mod smitsomme sygdomme

Til kamp mod smitsomme sygdomme

Coronaen har unægtelig gjort det besværligt at være dansker – i alt fald i nogle måneder. Men det kan måske være en trøst, at mange af de epidemihæmmende foranstaltninger, der har været afprøvet siden middelalderen, faktisk har båret frugt.

Udgivet på politihistoriskforening.dk marts 2020

Læs Til kamp mod smitsomme sygdomme