Tibetkomplekset – gratis foredrag v/Torben Koch

Politihistorisk Forening inviterer i samarbejde med CORA ved Københavns Universitet hermed medlemmer og andre interesserede til debat om Tibetkomplekset på baggrund af et oplæg fra advokat Torben Koch, der i en årrække har været advokat for Politiforbundet og desuden har været bisidder i syv ud af ni undersøgelseskommissioner, herunder Tibetkommissionen.

Tibetkomplekset har flere sider. Dels er der selve hændelsesforløbet under de kinesiske statsbesøg i 2012, 2013 of 2014, hvor politiet greb ind i borgernes grundlovssikrede ret til fredeligt at forsamle og ytre sig.

Dels er der Den Uafhængige Politiklagemyndigheds omfattende undersøgelse og efterforskning af to politilederes efterfølgende redegørelse i 2013 over for byretten i en sag anlagt af nogle demonstranter mod Københavns politi – en efterforskning, som nu har resulteret i, at statsadvokaten har tiltalt de to for at afgive falsk forklaring for retten. Dels er der Tibetkommissionen, som blev nedsat i 2015, og som i sin beretning fra december 2017 konkluderer, at der i Københavns Politi blev givet klart ulovlige ordrer, og at Folketinget modtog urigtige oplysninger i forbindelse med to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013.

Desuden fandt kommissionen, at der var basis for at gøre et disciplinært ansvar gældende over for to politiledere. Dels er der det forhold, at mails fra Københavns Politis øverste ledelse blev slettet, før de kunne indgå i en fyldestgørende undersøgelse af ledelsens dispositioner forud for de kinesiske statsbesøg. Og endelig er der erstatningssagerne, hvor Københavns Politi – i erkendelse af, at der blev begået alvorlige fejl fra politiets side under de kinesiske statsbesøg – har tilbudt otte demonstranter hver 20.000 kr.

Torben Koch vil give sit perspektiv på de problemstillinger, Tibetkomplekset rejser, og herunder vurdere hensigtsmæssigheden af at benytte kommissionsundersøgelser til at afdække komplicerede hændelsesforløb samt hvordan den såkaldte legalitetskontrol eller mangel på samme opleves i virkelighedens verden.

Dato og tid:
20. juni 2018 kl. 19:00 – 21:00

Program:

  • Kl. 19 Velkomst og introduktion v/ Hans Bundesen
  • Foredrag ved Torben Koch
  • Pause med en forfriskning.
  • Afslutning kl. 21.00

Sted:
Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København
OBS! Nyt lokale: Nanna Berg Auditorium på 1. sal (lokale 9A-1-01)

Pris: Gratis
Hent billetter her >>