Info til medlemmer

Generalforsamling februar 2017

Politihistorisk Forening afholder generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 15.00 hos PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (indgang ved opgang 10, hvorfra man kan følge skiltene / vejviserne op).
Deltagerne i bil skal henvende sig i receptionen for at få en parkeringsbillet.
Husk at medbringe medlemskort.
Læs mere og se dagsorden her (pdf) >>

Foredrag: Politiet i populærkulturen
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Gunhild Agger, professor i mediehistorie på Aalborg Universitet om hvordan politiet bliver fremstillet i populærkulturen gennem tiderne? Det enkle svar skulle ifølge hende være; meget forskelligt! Fra de første kriminalromaner til de seneste Tv-krimier er der sket en kolossal udvikling.

Foredraget fra kl. 16.30 – 18.00, er åbent for alle, og vil blive annonceret særskilt. For ikke-medlemmer af foreningen skal tilmelding ske via www.billetto.dk. I den forbindelse vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på 10 kr., der betales ved tilmeldingen.
Ikke-medlem: Køb biletter her  >>

Dørene åbnes kl. 16.00, hvor der vil være mulighed for en forfriskning.


Medemsarrangement: Privat efterforskning

Politihistorisk Forening har netop mandag den 6. november 2017 afholdt et foredrag for medlemmer og andre interesserede om Privat efterforskning, hvor Trine Thygesen Vendius, ph.d., cand. jur. og cand.scient.pol. – og forfatter til forskningsprojektet ”Privat efterforskning, overvågning og detektivarbejde i en gråzone” holdt et oplæg for knap 50 fremmødte.
Læs mere om arrangementet her >>


Oktober 2017: Sensommer-hilsen til medlemmer

Læs sensommer-hilsen til medlemmer fra bestyrelsen her >>


Oktober 2017: Nyt mindesmærke for politifolk dræbt i tjeneste

Formand Hans Bundesen var med til indvielsen af politiets mindested og skulpturen “Stilhed”. Skulpturen, som skal stå til minde om de politifolk, der er dræbt i tjeneste, er skabt af Christian Lemmerz. Til mindestedet hører også digtet “Træerne vokser ikke ind i himlen” af Søren Ulrik Thomsen:

“Træerne vokser ikke ind i himlen.
Men de vokser ud i luften, som vi ånder,
og ned i jorden til de døde,
som vi savner. Og det er alt nok.”

Mindested for dræbte i politiets tjeneste er et længe næret ønske – også fra Politihistorisk Forening. Et resultat som foreningen hilser med tilfredshed, idet mindestedet på en respektfuld måde ærer mindet om de dræbte i politiets tjeneste.

På billedet ses Politihistorisk Forenings, Politiforbundets, Justitsministeriets og Rigspolitiets krans ved bænken med politikasket under marmorpladen med navne på de dræbte i politiets tjeneste siden 1945.


September 2017: Vi mindes

Den 19 september deltog formand Hans Bundesen og tidl. formand Povl Rasmussen i mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken. Formand for Neuengammeforeningen, Helle Vibeke Sørensen, holdt en holdt en fin og minderig tale med historiske perspektiver og fakta.
Læs talen her (pdf) >>

Mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken

Mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken

Mindehøjtideligheden ved Helligåndskirken

Bestyrelsesmøde juni 2017

Bestyrelsen holder møde! Her blev bl.a. drøftet administrative forhold, medlemsudviklingen, ny procedurer for foredrages virksomhed, genoptrykning af foreningens pjece med konsekvensrettelser, emner til medlemsmøder i efteråret og flere medlemstilbud samt de relative store omkostninger, hvis medlemmerne skal modtage en boggave. Foto fra mødet:

Henrik Stevnsborg, Frank Bøgh, Jørgen Jensen, Hans Bundesen, Karsten Petersen og Mette Volquartzen

Fra venstre Henrik Stevnsborg, Frank Bøgh, Jørgen Jensen, Hans Bundesen, Karsten Petersen og Mette Volquartzen. (Camilla Laumann og Torben Nilaus Jensen var forhindret).


Politiforbundets Kongres

Politihistorisk Forening deltager på Politiforbundets Kongres 8. til 30. april i Aalborg, hvor vi har en stand.
Se foto og video fra kongressen her >>


Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling er vel overstået. 34 medlemmer deltog.

Her fremlagde den afgående formand Povl Rasmussen bestyrelsen beretning, der sammen med det fremlagte regnskab blev godkendt uden nævneværdige bemærkninger

Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer blev ligeledes godkendt med undtagelse af et enkelt punkt i § 10, hvor det blev fastholdt, at mindst 3 af bestyrelsen skal have tilknytning til politiet eller anklagemyndigheden som nuværende eller tidligere ansatte.

Under valg havde formand havde Povl Rasmussen meddelt, at han efter 10 år i Politihistorisk Selskab og 4 år som formand for foreningen ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen indstillede i stedet bestyrelsesmedlem og tidligere sekretariatschef i Politiforbundet, Hans Bundesen, der blev valgt som ny formand.

Efter de nye vedtægter blev foreningens forretningsfører indstillet og valgt som bestyrelsesmedlem og kasserer.

Karsten Petersen blev efter indstilling genvalgt til bestyrelsen.

I stedet for afgående suppleanter Ove Kryger Rasmussen og Tina Røssel blev historiker / Ph.d.-studerende Mette Volquartzen og tidligere politiassistent Torben Nilaus Jensen nyvalgt.

Revisorerne Torben Juul Andersen og Alex Kugelberg blev begge genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der en ”åben” invitation til foredrag af forfatter og journalist Peter Øvig Knudsen, der med udgangspunkt i sin anmelderroste bog ”BZ” levende fortalte om bevægelsens historie, aktioner og husbesættelser.  Foruden deltagerne ved generalforsamlingen havde yderligere 28 taget imod den ”åbne” invitation. Vi håber, at de følte sig velkommen og positivt vil overveje at blive mellem af foreningen.

Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 28. februar 2017 kl. 15.00 i PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Du finder materialer fra generalforsamlingen her >>

Se fotos på foreningens Facebook-side her >>


Boggaven 2016

Bogen ”Guldfuglen. I krig med AK81” der blev udsendt sammen med Orientering i december, er desværre ikke nået frem til alle. Faktisk har vi fået 50 breve retur med påtegningen ”ukendt efter adressen”.

Hvis nogen hører om medlemmer, der er blandt de 50, må I meget gerne opfordre dem til at henvende sig foreningen – helst via vores hjemmeside/Kontakt.


Orientering – december 2016

I denne tid udsender foreningen nyhedsbrevet Orientering sammen med året boggave.

Såfremt der stadig er medlemmer, der mangler det nye medlemskort – eller måske ikke har modtaget brevet med boggaven – bedes de kontakte foreningen.

Det gamle medlemskort til Politihistorisk Selskab kan dog stadig benyttes, hvis man ønsker at besøge Politimuseet.

Vi får ingen oplysninger om adresseændringer andre steder fra, så du bedes derfor selv holde os underrettet om adresseændring, e-mailadresse og evt. telefon. Du kan enten sende os et brev, ringe, sende e-mail eller kontakte os via hjemmesiden.

Orientering fra december 2016 kan læses her >>


September 2016: Vi mindes

I dag – mandag den 19. September 2016 – er det 72 år siden, at dele af dansk politi blev interneret af besættelsesmagten og anbragt i Kz lejre. Politihistorisk forening mindes dagen, ved nedlæggelse af en smuk blomsterbuket på mindesmærket ved Helligåndskirken. Tilstede er formanden Povl Rasmussen og næstformanden Frank Bøgh.

Formand Povl Rasmussen og næstformand Frank Bøgh.

Formand Povl Rasmussen og næstformand Frank Bøgh.


Nye udgivelser:
”Privat efterforskning – overvågning og detektivvirksomhed i gråzonen”

Privat efterforskning er efterforskning uden for retsplejeloven i den forstand, at der er tale om private aktører, som udfører konkret efterforskning, aflytning og overvågning både af strafbare forhold og af ikke strafbare forhold.

I Danmark kan enhver slå sig ned som privat efterforsker/detektiv. Det vil sige, at der hverken kræves nogen bestemt uddannelse eller en egentlig autorisation.

Markedet for privat sikkerhed er en voksende industri. Men i henhold til retsplejeloven er det politiets opgave at efterforske forbrydelser. Har politiet spillet fallit?

Forskningsprojektet er udført af ph.d. Trine Thygesen Vendius, der har været ansat som post doc ved Det Juridiske Fakultet og Politihistorisk Forening.

Læs hele udgivelsen her >>

Der Beauftragte. Paul Kanstein

Paul Kanstein er en central skikkelse i besættelsestidens danske politihistorie. Som Beauftragter under det tyske gesandtskab – og med en fortid i Gestapo og som vicepolitipræsident i Berlin – blev han besættelsesmagtens direkte kontakt til dansk politi.

Læs hele udgivelsen her >>


Medlemsmøder efterår 2016
Velkomstarrangement

Efterårssæsonen er ved at være over os, og den skydes i gang med et meget spændende foredrag allerede den 1. september 2016. Arrangementet er både for alle vores nye medlemmer, som vi særligt fik i forbindelse med vores deltagelse i Copenhagen Crime Festival. Men også for vores trofaste medlemmer og alle andre interesserede. Se invitationen her (pdf) >>

Medlemsmøderne landet rundt i efteråret er p.t. ved at blive planlagt.


Copenhagen Crime – sommer 2016

Der var stor interesse for Politihistorisk Forenings stand på den nye krimifestival Copenhagen Crime, der for første gang blev afholdt i København den 11.-12. juni 2016. Mange besøgte sofahjørnet til en kop kaffe og et stykke citronmåne, men ikke mindst til en snak om de mange sider af politiet og dets historie.

I løbet af weekenden fik vi ikke mindre end 41 nye medlemmer. Alt i alt en vellykket weekend.

Se billeder fra festivallen på vores facebookprofil >>


 

Ny bog om politiets historie

”Magt, krig og centralisering – Dansk politi 1945-2007”, der udkom på Jurist- og Økonomforbundets Forlag i juni 2016, skildrer politiets dramatiske udvikling fra et gammeldags politivæsen i 1945 til ”virksomheden politiet” efter den nye politireform i 2007. Bogen tager udgangspunkt i politiets egne sager og kendte politiepisoder, samt ser nærmere på betingelserne for politiets magtanvendelse med skildring af fire voldsomme hændelser fra den nyere politihistorie.
Bogen er skrevet af Henrik Stevnsborg, professor i politi og politiret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet – samt medlem af Politihistorisk Forenings bestyrelse.

”Magt, krig og centralisering” er en opfølgning på Henrik Stevnsborgs bog fra 1992 ”Politiet 1938-47”.

Køb bogen her >>


Boggaven 2015

Bogen ”Halshug – historien om en terrorplan”, der blev udsendt sammen med Orientering i december, er desværre ikke nået frem til alle. Faktisk har vi fået godt 60 breve retur med påtegningen ”ukendt efter adressen”. Hvis nogen hører om medlemmer, der er blandt de 60, må I meget gerne opfordre dem til at henvende sig foreningen – helst via vores hjemmeside her >>


 

Læs også

 


Tidligere orienteringer