Artikler

Artikler fra Politihistorisk Forening


Læs artiklen: Klaksvig-sagen

Læs artiklen: Klaksvig-sagen

Klaksvig-sagen

Læs artikel om Klaksvig-sagen: En spektakulær sag fra 1955 på Færøerne.

Denne artikel er af Jørgen Mikkelsen,
Arkivar og seniorforsker, ph.d., Rigsarkivet
Bragt i Politiken, 31. 10. 2017

Læs om Klaksvig-sagen >>


Da det hemmelige politi kom til staden

Læs artiklen: Da det hemmelige politi kom til staden

Da det hemmelige politi kom til staden

I artiklen fortælles historien om oprettelsen af Danmarks første sikkerhedspoliti 1800-48. Hvorfor og hvordan skete det, og hvorledes tacklede man nogle af tidens store overvågnings- og efterforsk-ningsopgaver? Det handler om skygningen af den tyske nationalhelt, professor Arndt, i 1816, for-søget på at finde bagmændene bag gadeurolighederne i 1819, arrestationen af dr. Dampe i 1820 samt om indsamlingen af stemningsrapporter fra de liberale hovedstadsmiljøer i begyndelsen af 1840’erne.

Læs Da det hemmelige politi kom til staden >>


Læs artiklen: Kommunefogeder som del af politiet i Grønland

Kommunefogeder som del af politiet i Grønland

Artiklen er skrevet i forbindelse med, at forfatteren, Stephanie Dahl-Jensen, BA.jur, tilbragte 5 måneder hos den juridiske søjle i Grønlands Politimesterembede. Efter en tur op af landets vestkyst med politikutteren Sisak, hvor der blev besøgt en række byer og bygder, blev hun interesseret i at se nærmere på Grønlands anvendelse af uuddannet politi. I artiklen sættes derfor fokus på de grønlandske kommunefogeder, aktuelt og historisk.

Læs Kommunefogeder som del af politiet i Grønland >>


Der Beauftragte. Paul Kanstein.

Læs historien: Der Beauftragte. Paul Kanstein.

Der Beauftragte. Paul Kanstein

Paul Kanstein er en central skikkelse i besættelsestidens danske politihistorie. Som Beauftragter under det tyske gesandtskab – og med en fortid i Gestapo og som vicepolitipræsident i Berlin – blev han besættelsesmagtens direkte kontakt til dansk politi.

Læs Der Beauftragte. Paul Kanstein. her >>


Læs historien: Privat efterforskning

Læs historien: Privat efterforskning

Privat efterforskning

I Danmark kan enhver slå sig ned som privat efterforsker/detektiv. Det vil sige, at der hverken kræves nogen bestemt uddannelse eller en egentlig autorisation. Markedet for privat sikkerhed er en voksende industri. Men i henhold til retsplejeloven er det politiets opgave at efterforske forbrydelser. Har politiet spillet fallit?

Læs historien om Privat efterforskning her >>


nyhavn_i_50erne

Læs historien: Nyhavn i 50’erne

Nyhavn i 50’erne

Om politiets arbejdsopgaver og arbejdsmetoder, om hundestedfiskere på nyhavnsbesøg og om sprittere.

Læs historien om Nyhavn i 50’erne her >>


Med tungen lige i munden

Læs historien: Med tungen lige i munden

Med tungen lige i munden

Det vanskelige forhold mellem politi og besættelsesmagt under krigen 1940-45 og konsekvenserne for en række politiledere.

Læs historien: Med tungen lige i munden her >>


Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej

Læs historien: Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej

Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej

Der er visse forbrydelser, der af ukendte årsager udvikler en usædvanlig stor interesse i både offentligheden og massemedierne. Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej er en af disse forbrydelser. Få alle fakta, myter og konspirationsteorier her.

Læs om Dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej her >>


En Gestapo-officers dobbeltspil

Læs historien: En Gestapo-officers dobbeltspil

En Gestapo-officers dobbeltspil

I Gestapo var der én, der var med i hele besættelsestiden i Danmark: SS-Hauptsturmführer og Kriminalrath Hans Hermannsen (1891-1952). Få hele historien om Hans Hermannsen og hans dobbeltspil her.

Læs om En Gestapo-officers dobbeltspil her >>


Myten Bernadotte

Læs historien om Myten Bernadotte

Myten Grev Folke Bernadotte

Grev Folke Bernadotte står historisk som manden, der med De Hvide Busser i april 1945 – næsten egenhændigt – fik hentet de danske kz-fanger hjem fra Tyskland. Myten har bidt sig fast, men holder ikke. Hovedparten af æren skal i stedet tilskrives danske embedsmænd.

Læs historien om Myten Bernadotte her >>


Politimester Ernst

Læs historien om Politimester Ernst

Politimester Ernst

Af den perlerække, der udgøres af tidligere politimestre og -direktører i København, er det få, der er kendt udenfor deres egen tid. En undtagelse herfra er Johan Bertram Ernst, der var politimester i København fra 1710 til 1722.

Læs historien om Politimester Ernst her >>